banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaarderstrofee
Bij de uitreiking van de Wadvaarderstrofee over 2008
 
In het ochtenddeel van deze Jaarvergadering heb ik een krachtig pleidooi gehouden voor het werken op basis van de inhoud en niet op basis van regeltjes of formaliteiten. Die benadering heeft de afgelopen jaren tot creatieve oplossingen geleid. De Erecode voor het droogvallen is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Dus niet een 200 meter regeling omdat die makkelijk te handhaven is, maar een droogvalregeling die recht doet aan de natuur.
De Erecode kende van meet af aan een aantal fervente tegenstanders. Het siert die tegenstanders dat uiteindelijk ook zij gekozen hebben voor het werken op basis van inhoud. Zo ontstond een interessant debat over de vraag wat wel en wat niet goed is voor de natuur en waar recreatie verantwoord mogelijk is. Het wederzijdse begrip is de afgelopen jaren sterk toegenomen. We hebben bruggen gebouwd, maar dat kan alleen maar als er van twee kanten de bereidheid daartoe bestaat. Die bereidheid was er. En dat heeft het mogelijk gemaakt om op onverwachte momenten een coalitie te sluiten met een voormalig tegenstander.
Eén van die opponenten heeft zich de laatste jaren in het bijzonder onderscheiden door op basis van een inhoudelijke discussie een standpunt in te nemen dat soms dicht tegen dat van de Wadvaarders aan lag. Tegelijkertijd houden we beiden onze eigen identiteit hoog in het vaandel en zullen we het ook wel weer eens helemaal niet met elkaar eens zijn. Maar dan wel op basis van inhoud en niet op basis van formeel geneuzel.
Foto Els Knol-Licht
De voormalig opponent die ik hier bedoel is Staatsbosbeheer. In het bijzonder heeft Michiel Firet zich de afgelopen jaren ingespannen om met ons en met vele anderen de kern van de zaak bloot te leggen en te bediscussiëren. Daarvoor verdient hij de Wadvaarderstrofee over afgelopen jaar, 2008.
Gefeliciteerd Michiel, gefeliciteerd Staatsbosbeheer.
 
Maarten Snel