banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaardersenquete
Bijlage 5
 
De grote Wadvaarders enquête
 
Van 2 t/m 16 maart krijgt u de gelegenheid uw mening te geven over alles wat voor ons Wadvaarders belangrijk is, nu en in de toekomst. De laatste keer dat een enquête onder de leden is gehouden was in 1995. Sinds die tijd is er veel veranderd. Misschien het Wad zelf nog het minst, maar onze schepen, onze vereniging en het beleid van de overheid zijn wél veranderd. Hoog tijd dus om aan alle leden te vragen hoe ze vinden dat we daarmee de komende tijd om moeten gaan. Verder is het natuurlijk ook de gelegenheid om na te gaan wat we als vereniging voor u als lid kunnen betekenen en hoe u betrokken kunt blijven en mee kunt denken en doen bij onze vereniging. Uiteraard kunnen de uitkomsten van deze enquête goed gebruikt goed worden bij de verdere ontwikkeling van onze vereniging. U wordt daarover natuurlijk geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen. Te verwachten is dat ze de volgende jaarvergadering, waar nodig, doorvertaald worden in voorstellen van ons bestuur, waarover we dan verder kunnen discussiëren.
 
Daarom bereidt een werkgroepje van leden, ondersteund door een onafhankelijk adviesbureau, een enquête voor. Deze kunt u via internet (maar als dat een probleem is ook op papier) invullen in de 1e twee weken van maart. U krijgt daarover tegen die tijd nog een apart bericht.
 
Informatie: Eilard Jacobs email: ejacobs@chello.nl