banner
Pagina in afdrukformaat
Nieuwe openingsbalans

Zoals beloofd: de nieuwe 'openingsbalans'

Tijdens de algemene Jaarvergadering, op 31 januari jongstleden in Harlingen, kon door een aantal omstandigheden niet een sluitende balans worden gepresenteerd. Desalniettemin werd door de Kascommissie het bestuur decharge verleend, zij het onder een aantal voorwaarden. De vergadering ging daarmee vervolgens akkoord.
In het concept Verslag van de formele Jaarvergadering, ook op deze site beschikbaar, staat het een en ander hierover vermeld.

Administratiekantoor Kuipers, dat sinds 1 januari 2009 onze ledenadministratie en onze boekhouding verzorgt, heeft onlangs een openingsbalans per 1 december 2008 opgesteld, alsmede in dit verband een aantal opmerkingen geplaatst. Het bestuur heeft deze inbreng in dank aanvaard en vastgesteld, mede na het ingewonnen positieve oordeel van de beide leden van de Kascommissie van vorig jaar.

Zoals uit deze nieuwe balans blijkt zijn onze financiële reserves dus inderdaad hoger dan tijdens de Jaarvergadering kon worden aangegeven. Dat was weliswaar onze verwachting, maar dat is dus nu, met deze nieuwe openingsbalans, dan ook aangetoond. Het bestuur is van mening dat deze kwestie hiermede is afgedaan.

Zowel deze nieuwe openingsbalans als de door het Bureau Kuipers gemaakte opmerkingen hierover treft u hierbij aan.

Gerd Beunk, penningmeester.

 

De nieuwe openingsbalans