banner
Pagina in afdrukformaat
Bakens 2009
Bijlage 4
 
BAKENS voor de vereniging Wadvaarders; januari 2009
 
Elk baken is voorzien van een korte toelichting
 
Onze kennis en informatie over het Wad zetten wij op strategische wijze in
Wadvaarders beschikken over kennis, ervaring en over informatie die anderen niet hebben of in veel mindere mate (wel vergelijkbaar: BBZ, rondvaart- en robbentochten). Bij de proef met de Erecode hebben wij die kennis en informatie gemobiliseerd en georganiseerd (met dank aan vele leden en aan Wim de Jong). Dat verschafte ons op inhoudelijk gebied een stevige (machts-) positie in het overleg.
 
Afsluitingen o.g.v. artikel 20 Nb-wet moeten toetsbaar zijn, en openbaar.
De afsluitingen op grond van artikel 20 uit de Nb-wet moeten door LNV onderbouwd zijn met cijfers en een analyse van die cijfers. Deze onderbouwing is openbaar materiaal. Met de leidraad die op dit moment in de maak is in overleg met het veld, neemt LNV-Noord een paar ferme stappen in deze richting.
 
Geen onnodige afsluitingen voor zeehonden en zeker geen nieuwe; het harmonica-model
Als het aantal zeehonden daalt onder een bepaald getal (we noemen dat het zeehondenforfait), kunnen gebieden gesloten worden ter bescherming van de soort. Wij zijn bereid dat aan onze achterban over te brengen. Maar dat doen wij onder de volgende conditie: als het goed gaat met de zeehond, dan moeten die gebieden weer worden vrijgegeven. Dat impliceert: als het huidig aantal zeehonden boven het (nog te bepalen) forfait ligt, dan moeten er nu gebieden worden vrijgegeven.
 
Om onze doelen te bereiken sluiten wij coalities
A. Met andere recreantenorganisaties ligt een stevige coalitie voor de hand, daarmee versterken wij onze positie; maximaal met hen samen werken; zo min mogelijk separaat.
B. Coalities met terreinbeheerders zijn uiterst effectief gebleken; samenwerken als het onderwerp zich daar voor leent (en dat kan vaak het geval zijn). Het zelfde geldt voor beroepsvaarders zoals rondvaartbedrijven en robbentochten.
C. Contacten met politieke partijen hebben ons het afgelopen jaar geen windeieren gelegd; de politieke waan van de dag kan in onze richting gunstig zijn; daar maken wij gebruik van.
 
Wij zijn ambassadeurs van het Wad
De afgelopen jaren zijn wij steeds meer gewaardeerd als ambassadeurs van het Wad. Men ziet in dat wij niet de verstoorders zijn. “Wij zijn de Indianen van het Wad” (citaat van Sieb Kemme, een van de oprichters van de vereniging Wadvaarders).
Dit baken wordt na afloop van de jaarvergadering in de tekst opgenomen, afhankelijk van het verloop van de discussie hierover.