banner
Pagina in afdrukformaat
Jaarvergadering 2009
Dagprogramma voor de Jaarvergadering van de Vereniging Wadvaarders
op zaterdag 31 januari 2009 te Harlingen (Maritieme Academie)
 
  
Het dagthema:           Wadvaarders: verstoorders of ambassadeurs?
 
Dagprogramma
09.30 – 10.00 uur     Ontvangst, inschrijving en koffie
 
10.00 – 10.15 uur     Opening door de voorzitter
 
10.15 – 11.15 uur     De toekomstige positie van de Wadvaarders zal
vanuit verschillende invalshoeken belicht worden door:                                                   
Albert Jan Zijlstra, programmamanager Vaarconvenant
Hidde van Kersen, directeur Waddenvereniging                                        
Lutz Jacobi, lid van de 2e Kamer
Maarten Snel, scheidend voorzitter Wadvaarders
 
11.15 – 11.30 uur     Plenaire discussie onderleiding van Jan Asselbergs
 
11.30 – 12.30 uur     Workshops over verschillende onderwerpen of gezellig loungen met wadvrienden
 
12.30 – 14.00 uur     Lunch – twee groepen na elkaar
                              
14.00 – 16.00 uur     Algemene Ledenvergadering
 
1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken
3.1 eerder binnengekomen: - Jaarvergadering 2009
3.2 recent binnengekomen
4.    Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 26 januari 2008 (bijlage 1)
5.    Uitreiking Wadvaarderstrofee
6.    Uitreiking Wadvaarders plaquettes
7.    Financieel verslag en de balans over 2008, verslag kascommissie (bijlage 2).Gelieve vragen over het financieel verslag zo veel mogelijk schriftelijk en vooraf  te stellen.
8.    Benoeming nieuw lid voor de kascommissie
9.    Jaarverslag 2008 (bijlage 3)
10.  Bakens 2009; koers en doelen bestuur komend jaar; Enquête (bijlage 4 en bijlage 5)
11.  Begroting 2009 (bijlage 2)
12.  Aftreden en benoeming bestuursleden 
 (vgl. Rooster van Aftreden Ghb, 28 nov. ’07)
       aftredend                         Maarten Snel
       statutair aftredend            Gerd Beunk herkiesbaar
       voordracht bestuur            Jan Asselbergs als voorzitter
       voordracht bestuur            Ciska van Geer als assessor
       voordracht bestuur            Felix Arons als assessor    
13.  Rondvraag
14.  Sluiting
 
 
16.00 – 17.30 uur       Napraten met een hapje en een drankje