Jaarvergadering 2008
Het dagthema:                    Wadvaarders achter de hekken ?
 
Openingswoord
Jaarverslag 2007
Jaarrekening en begroting 2008
Koersnotitie 2008
Concept verslag jaarvergadering 2008
Persverklaring
Leeuwarder Courant
Artikel over convenant vaarrecreatie
Foto-impressie jaarvergadering
Foto-impressie kinderen bij de brandweer
Kidz-ledenvergadering januari