Pieter in Soltwatersbestuur

(Berichten 61, april 2006)

Pieter van Kuppenveld in Soltwatersbestuur
Door Karin Broer
    
Pieter van Kuppenveld maakt deel uit van het nieuwe bestuur van de Duitse wadvaarders-vereniging Soltwaters. Soltwaters wil een actievere koers gaan varen en nadrukkelijk de banden met watersporters in het hele wadden-gebied aanhalen.

Halfweg de jaren tachtig zag Pieter van Kuppenveld een klein berichtje over Soltwaters in het Duitse watersporttijdschrift Yacht. Het ging over problemen met gesloten gebieden op het Duitse wad. 'Het sprak mij meteen aan. Ik heb contact opgenomen en ben lid geworden. In de loop der jaren ben ik actiever geworden binnen de vereniging.'
    
Begin januari 2006 werd hij gevraagd lid te worden in een nieuw bestuur dat ambitieuze plannen heeft. Soltwaters moet niet langer alleen op ontwikkelingen reageren, maar actiever worden en proberen ontwikkelingen voor te zijn. Het nieuwe bestuur wil graag meer leden betrekken bij de vereniging. Ook wordt gedacht aan een opvallende actie om aandacht te vestigen op de vereniging. 'We weten nog niet precies wat. Het moet zoiets zijn als de bezetting van het reddinghuisje op Engelsmanplaat. Zoiets, ik zeg niet dat we Memmert gaan bezetten'.
Nadrukkelijk wil Soltwaters gaan samenwerken met diverse partijen waaronder de Nederlandse Wadvaarders. Niet zo gek, want Van Kuppenveld stond in 1990 aan de wieg van de Wadvaarders en maakte deel uit van het eerste bestuur. Op de laatste ledenvergadering van de Wadvaarders kreeg Pieter een Wadvaardersplaquette vanwege het van den beginne al onderhouden van de contacten met de Duitse zustervereniging. 'Dat wordt nu alleen maar beter, de contacten worden nog intensiever'. 
   

Pieter met plaquette uit handen van voorzitter Maarten Snel