banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaarderstrofee
(Berichten 57, april 2005)
Wadvaarderstrofee van LNV naar KNRM
Door Martin Berk
      
Nee, je hoeft niet per se een afkorting in je naam te hebben om in aanmerking te komen voor de Wadvaarderstrofee, maar misschien helpt het een beetje.
De trofee, is ingesteld om een persoon of organisatie die wat betekent, of betekend heeft voor de Wadvaarders, in het zonnetje te zetten. Was dat op de vorige Jaarvergadering de directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met betrekking tot 2004 werd de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bedeeld met de trofee.
     
Hendrik Oosterveld, directeur Noord van LNV, nam met enige spijt afscheid van de trofee. 'Hij stond zo mooi op mijn bureau en was altijd een goed aanknopingspunt om een gesprek te beginnen over de Wadvaardersvereniging'. Effectief gebruik van een kunstvoorwerp. Oosterveld nam nog even van de gelegenheid gebruik om zijn dank uit te spreken voor de samenwerking tussen LNV en de Wadvaarders. De gezamenlijke inspanning heeft geleid tot de ontwikkeling van de Erecode, 'Wad ik heb je lief' en ook het Ministerie is trots op dit resultaat. De Erecode heeft een Europese vermelding gekregen als een van de tien spraakmakende projecten op het gebied van 'recreatie en natuur'. Oosterveld wist ook nog even te melden dat we ons geen zorgen hoefden te maken dat er in het kader van de discussie over de 'Werelderfgoednominatie' van het Waddengebied, nog meer regels gesteld gingen worden. 'Dat is niet wat de Minister wil, aldus Oosterveld'. 'Prachtig', zei onze voorzitter Maarten Snel, 'eerst op schrift zien en dan geloven'.
  
 


Luuk Knol en Maarten Snel: Geloven we dat?

 

Directeur Wiebenga van de KNRM nam samen met schipper Rein Mulder van Station Harlingen de trofee voor 2004 in ontvangst. 'De stille redder op de achtergrond', zo afficheerde Maarten Snel de KNRM. Wiebenga kon zich wel vinden in deze typering. De KNRM bestaat voor 98% uit vrijwilligers en kan het nog steeds rooien van de vrijwillige bijdragen van de 'redders aan de wal'. Toch moet ook de KNRM om dit vol te houden meer naar buiten treden. Daarom was Wiebenga blij met de trofee van de Wadvaarders, zo bleek uit zijn dankwoord.

In 2004 heeft de KNRM 1611 reddingsoperaties verricht voor 3483 mensen en dat is ruim meer dan in 2003 (1517 resp. 2699). 75% komt voor rekening van de pleziervaart. Op de waddenzee zijn 392 reddingsoperaties verricht in 2004. Respectabele cijfers. De KNRM-stand op de jaarvergadering in Harlingen werd druk bezocht.


Directeur Wiebenga KNRM

Ook Nynke Bout ontving een Wadvaardersplaquette voor haar betrokken en deskundige wijze waarop zij het bestuur heeft laten nadenken over imago en identiteit van de vereniging. Het resultaat is zichtbaar in de nieuwe folder en het eigentijdse logo.

 


Wim de Jong krijgt Wadvaardersplaquette overhandigd
Nynke Bout met het zichtbare resultaat

Plaquette naar Wim de Jong en Nynke Bout
Maarten Snel sprak namens het bestuur speciale dank uit voor bewezen diensten aan het adres van Wim de Jong voor zijn analyse en statistisch verwerking van de Wadvaarders- en BBZdroogvalwaarnemingen van afgelopen jaren. Wim ontvangt daarvoor een Wadvaardersplaquette.

Oosterveld benadrukte nog dat in dit najaar de tripartiete Waddenzeeconferentie van Nederland, Denemarken en Duitsland georganiseerd wordt door Nederland en wel op het waddeneiland Schiermonnikoog in het Dorpshuis aldaar. Nu eens geen groot en duur Conferentieoord op het vasteland, maar een plek op de wadden, daar waar het over gaat. Als het goed is, ligt er dan na jaren schuiven ook een nieuw PKB (Planologische Kern Beslissing) voor het Waddenzeegebied.