banner
Pagina in afdrukformaat
Persbericht
     
             
PERSBERICHT                                               Groningen, 30 januari 2005
  
Op 29 januari werd de ledenvergadering van de vereniging Wadvaarders gehouden. De vereniging viert haar derde lustrum. Al 15 jaar ijveren de Wadvaarders voor vrij en verantwoord recreatief varen op het Wad. Op deze bijeenkomst hield Wouter van Dieren de leden voor: ”Jullie kunnen een waardevolle rol spelen bij de invulling van het nieuwe Waddenbeleid. De Wadvaarders hebben de afgelopen jaren een brug geslagen tussen liefde voor de natuur en varen op het Wad. Nu er weer beweging is gekomen op het gebied van gaswinning en kokkelvisserij is zo’n bruggenbouwer hard nodig. De Wadvaarders kunnen een impuls geven aan duurzame recreatievaart op een manier – kleinschalig- die bij het Wad past.” De Wadvaarders gaven aan deze handschoen op te zullen pakken.
    
Traditioneel hoogtepunt op de vergadering was de uitreiking van de Wadvaarderstrofee. De heer Hendrik Oosterveld van het ministerie van LNV leverde de vorig jaar verdiende wisseltrofee weer in . “Ik wil hem graag nog eens terug”, gaf hij aan. Hij memoreerde de betekenis van het totstandkomen van de “Erecode voor het Wad”, waar afgelopen zomer voor het tweede jaar ervaring mee is opgedaan. Hij noemde dit een prima voorbeeld om, geïnitieerd door de gebruikers zelf, te werken aan zorgvuldig omgaan met het Wad. Hij wees er ook op dat deze Erecode is opgenomen een Europese publicatie over “best practices” bij de toepassing van de Vogel- en habitatrichtlijn. Eerder had ook de Friese gedeputeerde Piet Bijman zich al lovend uitgelaten over dit onderwerp. “Het is juist heel belangrijk dat dit initiatief al in uitvoering is nu de nieuwe natuurbeschermingswet in werking gaat treden”
   
De Wadvaarderstrofee werd vervolgens door voorzitter Maarten Snel overhandigd aan de heren Wiebenga en Mulder respectievelijk directeur van de KNRM en schipper van de Harlinger reddingboot. Hij en de vereniging Wadvaarders zijn het er roerend over eens dat zichtwaarneming vanaf vuurtorens onontbeerlijk is als het er op aan komt.
  
Informatie
   
Maarten Snel (voorzitter)
06 536 33 16
   
bgg:
Eilard Jacobs
06 524 80 375