banner
Pagina in afdrukformaat
Fotos

 
Met 150 deelnemers was de zaal was niet zo vol als in 2004...

 

...maar nog steeds zeer goed gevuld. 
 
 

 

Voorzitter Maarten Snel en scheidend secretaris Gerd Beunk starten de dag

Fries Gedeputeerde Piet Bijman spreekt vol lof over het Erecode initiatief

Wouter van Dieren geeft zijn kijk op de toekomst van het Wad:
  • Effect hebben betekent niet noodzakelijk schade aanrichten
  • Beoordeel de feiten - met ruimte voor emotie
  • De Waddenstrijd van de afgelopen 10 jaar: een gevecht van immoraliteiten
  • De milieubeweging heeft zichzelf gedegradeerd tot religie politie
  • Er zijn meer dan 80 Waddenoverlegorganen: bestuurlijke pathologie

"Jullie kunnen een waardevolle rol spelen bij de invulling van het nieuwe Waddenbeleid.
De Wadvaarders hebben de afgelopen jaren een brug geslagen tussen liefde voor de
natuur en varen op het Wad. Nu er weer beweging is gekomen op het gebied van
gaswinning en kokkelvisserij is zo’n bruggenbouwer hard nodig.
De Wadvaarders kunnen een impuls geven aan duurzame recreatievaart op een manier
– kleinschalig- die bij het Wad past."

Wadvaarders T-shirts, tassen en vlaggen waren, met korting , te koop.
Collectors items, nog met het oude logo!

Routes en plekjes: Simonszand, Vliehors, Smeriggat...

Het Duitse Wad

Wad'n toekomst: Blijft het nog wel leuk op het Wad? Wordt het te druk?

Pan overboord: koken aan boord, al dan niet met wat je vindt op het Wad

Stamppot, toetje, praten...

Om kwart over 1 was de tweede lunchploeg aan de beurt

De Wadvaardersjeugd begon met plakken en knippen

Gelukkig was het dit jaar goed weer....

...zodat ze buiten de energie goed kwijt konden...

En het eten goed smaakte.

De KNRM had ook een verkoopstand en deed goede zaken

Voordat de ledenvergadering begon werd er nog wel eerst gezongen!

Waarna de vergadering kon beginnen.
V.l.n.r.: Hans Detmers, Eilard Jacobs, Maarten Snel, Gerd Beunk (vertrekkend secretaris),
Maaike Richards (de nieuwe secretaris) en Evert Jan de Kluizenaar

De heer Oosterveld (LNV) brengt de Wadvaarderstrofee weer terug. De Wadvaarderstrofee, ook voor LNV een symbool voor samenwerken en vertrouwen.
 
 
Door LNV verfraaid met een ganzenveer: de trofee van Wadvaarders en de ganzenveer van de overheid met een gezamenlijke basis.
 
 
 
De heren Wiebenga en Mulder van de KNRM ontvingen vervolgens de Wadvaarderstrofee voor het voortreffelijke werk van de Reddingsmaatschappij: Prominent aanwezig, en toch onzichtbaar. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze er ook. En snel.
 

Directeur Wiebenga was zeer vereerd met deze trofee
 
- Facts are facts, but perception is reality
- Wie zijn wij: scharrelaars, bruggenbouwers, beïnvloeders,....


 

De nieuw benoemde kascommissie: Marjan Vroom en Luuk Knol
Tijdens de lunchpauze werd Wim de Jong getroffen door een epilepsie aanval. Helaas kon hierdoor zijn presentatie van de resultaten van de droogvalwaarnemers niet doorgaan. Die komt nu binnenkort op deze site.
Gelukkig hoefde hij maar kort naar het ziekenhuis en kon hij aan het eind van de dag nog even langskomen. Licht gehavend door zijn val, maar verder in orde.

En kon hij dus alsnog de Wadvaardersplaquettte uit de handen van Maarten Snel ontvangen.
Wim de Jong kreeg de plaquette voor de professionele wijze waarop hij de resultaten van de
droogvalwaarnemingen verwerkt.

De jeugd had - als tegenwicht voor alle droge presentaties- een alternatief uitgewerkt.

Een heuse wad-rap, luidkeels en met verve gebracht

Het team van het Maritiem Instituut dat de dag weer uitstekend verzorgde

Maritiem Instituut, hartelijk bedankt - en volgend jaar komen we zeker weer!

Ook dit jaar hielpen vele handen bij de voorbereiding en uitvoering van de dag

Allen werden bedankt, en kregen een Wadvaarderstas - met inhoud!