banner
Pagina in afdrukformaat
Bestuurswisseling
(Berichten 57, april 2005)
Rustige bestuurswisseling op Jaarvergadering
Door Martin Berk
   
Ook enkele bestuurlijke zaken moesten afgehandeld worden. Voorzitter Maarten Snel stelde zich herkiesbaar en werd met applaus herkozen. Secretaris Gerd Beunk en adviseur Maaike Richards gaan stuivertje wisselen. Gerd werd na vier jaar actief bestuurswerk bedankt voor zijn secretariële werk. Hij blijft vertegenwoordiger in het Watersportberaad. Maaike neemt de secretariële beslommeringen over. 'Eigenlijk verandert er niet zoveel', zei Maarten Snel terecht. Ook de penningmeester kwam er goed van af. Goede jaarrekening en een enkel adviesje van de kascontrolecommissie over de omvang van de post 'giften'. De vereniging staat er financieel gezond voor.
 


Het Wadvaardersbestuur anno 2005. 

Wadvaarders inspanning terzijde

Logo en imago
Wadvaarder Nynke Bout deed, als professional op communicatiegebied, namens het bestuur het woord om de in 2004 ingevoerde nieuwe communicatiestrategie van de Wadvaarders toe te lichten. De sessies die zij met het bestuur daarover gehouden heeft, zijn uitgemond in een nieuw vormgegeven folder, gericht op een jongere doelgroep wadscharrelaars. De discussie in de ledenvergadering werd gesymboliseerd door de verschillende opvattingen over de verandering van het logo: van een platbodemscheepje voor anker in de ondergaande zon, naar een meer universeel scheepje bewegend van de zon af. Natuurlijk met voor- en tegenstanders: enerzijds 'gehechtheid aan het oorspronkelijke logo', anderzijds 'goed dat we ons imago aanpassen aan de nieuwe tijd'. De nieuwe strategie wordt voortgezet, ook met instemming van de oudere aanwezige leden.

Overigens heb ik de stellige indruk dat de professionaliteit en de vormgeving van de internetsite een grotere wervende bijdrage leveren aan de naamsbekendheid en activiteiten van de Wadvaardersvereniging, dan de folder, maar dat terzijde. 

De goed geoliede bestuurlijke voorbereiding kon niet voorkomen dat een programmaonderdeel verviel tijdens de ledenvergadering. Wim de Jong zou evenals vorig jaar een statistische analyse verrichten van de waarnemerservaringen 2004. Ongelukkigerwijs werd hij in de pauze onwel en viel hard. Hij moest met enige spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. Gelukkig kwam hij aan het einde van de middag zijn gehavende gezicht nog even tonen. De vergadering moest het echter doen zonder zijn analyse. Voorzitter Maarten Snel volstond met een korte samenvatting. Dat wees uit dat het aantal verstoringen door de droogvallende scheepvaart 0,7% bedroeg. Een afname met de helft ten opzichte van 2003. Wel maakte hij zich terecht enige zorgen over het aantal daadwerkelijke waarnemers van de Wadvaardervereniging en de Bruine Vloot. Dat was teruggelopen van 29 naar 26 mensen. Terwijl zich op de vorige jaarvergadering 50 mensen hadden aangemeld. Mogelijk zijn er afgelopen vaarseizoen minder het wad opgegaan vanwege het variabele weer.

 


'Wadrappers'

 

De jaarvergadering was evenals het jaar ervoor weer goed georganiseerd. De aspirantvaarders van de Harlinger Maritieme Academie liepen zich wederom het vuur uit de sloffen om het iedereen naar de zin te maken. Ze werden daarvoor vanzelfsprekend goed in het zonnetje gezet.
Het aantal deelnemers was wat lager dan vorig jaar (140).Ook het aantal kinderen was een stuk minder (18). Dat maakte het allemaal volgens medeorganisator Evert-Jan de Kluizenaar 'beter behapbaar'. Voor de kids was een dagvullend programma dat feestelijk besloten werd met de uitvoering van een 'Waddenrap'.