banner
Pagina in afdrukformaat
Artikel Leeuwarder Courant 2
Bron: Leeuwarder Courant, 31-1-2005
  
Minister: geen nieuwe regels erfgoed Wad
    
HARLINGEN - De rijksoverheid wil laten vastleggen dat het Wad als werelderfgoed niet met nieuwe beperkende regels mag worden opgezadeld. Minister Cees Veerman van natuur hoopt zo de sterke weerstand bij de gemeentebesturen en het noordelijk bedrijfsleven weg te nemen.
   
De tegenstanders vrezen dat het aantal beperkingen en verboden toeneemt, zodra het waddengebied op de prestigieuze Unesco-lijst terecht is gekomen. Volgens Hendrik Oosterveld van de LNV-directie Noord wil zijn ministerie in een beding laten registreren dat de status van werelderfgoed ,,geen verdere juridische consequenties'' mag hebben.
   
LNV volgt daarmee het voorbeeld van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, die de belofte eveneens contractueel heeft laten bekrachtigen. Met zo'n contract is het makkelijk procederen, aldus Oosterveld.
   
In november bespreken de ministers van Nederland, Duitsland en Denemarken de werelderfgoed-status op tiende Waddenconferentie op Schiermonnikoog. De Unesco zal de Waddenzee alleen op de werelderfgoedlijst plaatsen wanneer die beschermde status door brede lagen van de bevolking wordt gesteund.
  
Op de jaarvergadering van de Wadvaarders benadrukte directeur Oosterveld dat het de bedoeling is om ,,bewoners en gebruikers een plezierige toekomst te bieden''. Voorzitter Maarten Snel van de Wadvaarders toonde zich gematigd tevreden. De Wadvaarders steunen alleen de wereld- erfgoed- nominatie als ze niet in hun vrijheid worden beknot. ,,Als dat niet lukt, dan zijn wij er mordicus op tegen.''
   
Milieudeskundige Wouter van Dieren hekelde de rol die de Waddenvereniging de laatste jaren speelde. Hij neemt het de Waddenclub vooral kwalijk dat ze doelbewust heeft gelogen over de gaswinning in het Waddengebied. De vereniging wist wel degelijk dat schadelijke gevolgen te verwaarlozen zijn, maar kon dat standpunt niet verkopen aan de achterban.
  
Ook Greenpeace speelde in de jaren negentig een kwalijke rol bij de discussie over het waddengas, aldus Van Dieren. Hij ziet PvdA'er Ad Melkert nog in de Kamer met het Greenpeace- rapport zwaaien. ,,Die studie van Greenpeace is op z'n zachtst gezegd misdadige misleiding.''
  
Nu de gaswinning doorgaat, heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld.