banner
Pagina in afdrukformaat
Uitreiking Wadvaarderstrofee

   

  

Uitreiking Wadvaarderstrofee 2002 door Maarten Snel (1/2003)

   

   

"De Wadvaarderstrofee kennen velen van u als een eenvoudig en enigszins grof stuk hout, ooit gevonden aan de Waddenzee. In die ruwe maar mooie vorm leerden we het de afgelopen jaren waarderen.De ontvanger van 2001, onze Duitse zustervereniging Soltwaters, heeft de trofee opgewaardeerd. Eerst door de trofee te plaatsen op een sokkel, gemaakt uit hout van het opleidingsschip Georg Fock. Later door de trofee glimmend zwart te verven. Zo werd onze eenvoudige trofee opgeleukt tot een "Watten­pineukel". Deze verandering hebben wij aangegrepen om een nieuwe wending te geven aan deze wisselprijs: Elke ontvanger mag er zijn eigen toevoeging, verandering, of wat dies meer zij aan plegen. En bij teruggave, want het is en blijft een wisseltrofee, dit komen toelichten. De eerste die deze eer te beurt valt is de heer Siem Jansen, tot voor kort gedeputeerde van de provincie Fryslan en voorzitter van de stuurgroep Waddenprovincies."


Siem Jansen komt naar voren en stelt de trofee weer beschikbaar voor de volgende winnaar ervan. Hij heeft zoals afgesproken een toevoeging gemaakt. Op een reis langs de Waddeneilanden kwam Siem Jansen op het Duitse Langenes in de plaatselijke kroeg. Een bijzondere lokatie, bij Wadzeilers goed bekend. De kroegbaas kwam met hem aan de praat en gaf hem op zeker moment een stukje barnsteen; dat brengt zeilers geluk. Hij raakte daaraan gehecht, maar vindt dat het een plaats verdient die nauw verbonden is met het Wad. En daarom heeft hij zijn kleinood uit Langenes in één van de spleten van de Wadvaarderstrofee geplaatst en hem daar vastgezet. Met deze persoonlijke en waardevolle toevoeging krijgt de Wadvaarderstrofee nieuwe glans en gloed.
De voorzitter bedankt Siem Jansen en leidt de winnaar van de Wadvaarderstrofee 2002 in.

Siem Jansen heeft de Wadvaarderstrofee van een geluks-barnsteentje voorzien
"Bij het uitreiken van de trofee wegens verdiensten in het afgelopen jaar 2002 zal het u niet verbazen dat wij dat gerelateerd hebben aan het thema Droogvallen. Op dat gebied maakten wij spannende situaties mee, soms leek het wel oorlog op het Wad. Iin elk geval was er vaak sprake van een uiterst scherpe opstelling aan de vergadertafel; ook waren er juridische kwesties.
Van meet af aan waren de NNWB en de BBZ voor ons belangrijke partners. De BBZ is de organisatie van de professionele charter-schippers die met hun gasten op het IJsselmeer en de Waddenzee (en in het buitenland) varen. De BBZ heeft zich zeer actief en alert ingezet voor een goede droogvalregeling en een goede follow-up. Ik zal dat toelichten, maar ik vraag eerst de BBZ-vertegenwoordiger(s) naar voren te komen."
Namens de BBZ komen naar voren: Carla Hogeweg-Baya, de vice-voorzitter en Hennie de Boer, BBZ-vertegenwoordiger voor de Wadden. Zij volgde Gijs van Hesteren op, die ook veel voor deze zaak gedaan heeft.
"Van meet af aan waren Wadvaarders en BBZ het vrijwel altijd met elkaar eens over de richting van een nieuwe droogvalregeling. Soms was er een stevige discussie nodig, maar daar zijn we wel uitgekomen. Op sommige onderdelen hebben jullie belangrijke tekstverbeteringen ingebracht. Wanneer we niet honderd procent op één lijn zaten, wisten we met elkaar altijd een constructieve opstelling te vinden. Een aantal malen ook hielden jullie ons scherp in de onderhandelingen met derden. Die alertheid was tot het einde toe ook nodig. Jullie bijdragen hebben wij zeer gewaardeerd; de regeling is er door verbeterd.

Voorzitter Maarten Snel overhandigt de trofee aan Carla Hogeweg-Baya, vice voorzitter en Hennie de Boer, vertegenwoordiger voor de Wadden van de BBZ
Ook bij de invoering van de regeling en bij de proef-periode met zijn jaarlijkse evaluaties hopen wij goede contacten te zullen onderhouden met de vereniging van schippers van de bruine vloot. Onmiskenbaar spelen er soms andere belangen bij de BBZ dan bij ons; jullie zijn immers een club van commerciële schippers. Maar wat het Verantwoord Droogvallen betreft zijn er vooral parallellen.In de jaarlijkse evaluaties die er gehouden gaan worden, zullen wij gezamenlijk daarover spreken met LNV, provincie, gemeenten en handhavers.
De trofee wordt jullie uitgereikt wegens verdiensten uit het afgelopen jaar, maar met een bescheiden vooruitblik op de verdere samenwerking rond het Convenant Verantwoord Droogvallen en de evaluaties. Gefeliciteerd."
Het dankwoord uitgespoken door Carla Hogeweg-Baya, vice voorzitter BBZ, kunt u hier lezen