banner
Pagina in afdrukformaat
Perbericht intrekken 200m regel

 

Persbericht

 

Zoutkamp, 26 januari 2002

Droogvalverbod buiten 200 meter grens verdwijnt

Het droogvalverbod buiten de 200-meter-lijn vanaf de betonning kan verdwijnen. Dit zei Gedeputeerde Siem Jansen tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Wadvaarders zaterdag 26 januari te Zoutkamp. In plaats van deze regel moeten er goede afspraken met de Waddenzeegebuikers komen.

De Vereniging Wadvaarders is zeer verheugd over het voorstel van Gedeputeerde Jansen, tevens voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies. Sinds haar oprichting in 1990 bepleit de Vereniging een vorm van zelfregulering, een beleidslijn die de landelijke overheid op steeds meer maatschappelijke terreinen voorstaat. Het succes hiervan blijkt uit de eigen gedragsregels van de Vereniging Wadvaarders, die draagvlak voor natuurbescherming en verantwoord gedrag op blijken te leveren. Overleg hierover met beleidsmakers leverde tot nu toe nog te weinig concrete resultaten op.

Wadvaarders gedragen zich over het algemeen in harmonie met de natuur. Dit blijkt uit de observaties die leden van de Vereniging Wadvaarders in 2001 maakten om het eigen gedrag kritisch tegen het licht te houden. Twaalf leden observeerden gedurende het hele seizoen systematisch droogvallende schepen, inclusief zichzelf, en het gedrag van hun opvarenden. De resultaten laten verantwoordelijkheidsgevoel en draagvlak voor natuurbescherming zien. Individuele leden blijken elkaar zelfs spontaan aan te spreken op verantwoord gedrag. De Vereniging Wadvaarders concludeert dat gebods- en verbodsbepalingen de vrijheidsbeleving, en daarmee het nemen van verantwoordelijkheid, onnodig schaden.

Dat er goede mogelijkheden zijn om droog te vallen op het Wad met respect voor de natuur werd tijdens de ledenvergadering bevestigd door Bernard Spaans, bioloog bij het Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee (NIOZ). Hij presenteerde resultaten van onderzoek dat het effect van droogvallende schepen op fourageergedrag van vogels in kaart brengt. Opsporingsambtenaar Jan Smit van inspectievaartuig De Krukel (ministerie LNV) gaf eveneens aan dat verantwoord droogvallen mogelijk is, zij het met goede afspraken.

De Vereniging Wadvaarders gaat ook de komende jaren gedrag van leden observeren en bezint zich op nog uitgebreidere voorlichting.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het verenigingssecretariaat of bij de voorzitter.

De voorzitter:

Maarten Snel
Aan de Ee 31
9083 AH Snakkerburen