De grote Wadvaardersenquete

Van: Eilard Jacobs, februari 2010

Uitgebreide verslag:  klik hier

 

Samenvatting

 

Inleiding

De grote Wadvaardersenquête is klaar. De resultaten zijn binnen en worden nu verwerkt.
In totaal hebben 363 leden uiteindelijk de enquête ingevuld (2 op papier), dat is met 1247 leden een respons van 28,9 %. In totaal hebben 388 leden gereageerd, maar sommigen hebben om een of andere reden de enquête niet afgemaakt.  We hadden op meer betrokkenheid gehoopt natuurlijk, maar het aantal reacties is toch ruim voldoende om een representatief beeld te krijgen van wat er leeft bij onze betrokken leden.

Hier onder is een samenvatting opgenomen. Deze is beperkt tot de kwantitatieve vragen. Er zijn meer dan 300 open antwoorden gegeven (grotendeels in aanvulling op de kwantitatieve vragen), die vergen de nodige verwerkingstijd.

 

Algemeen

De eerste vraag was natuurlijk een binnenkomertje

 

Waarom vaart u graag op het Wad

Antwoorden aantal %  

1.

Vanwege de ruimte om je heen

232

64,44%

 

2.

Omdat het varen daar altijd weer anders is

245

68,06%

  

3.

Vanwege de mooie natuur

231

64,17%

 

4.

Omdat ik daar kan droogvallen

239

66,39%

  

5.

Vanwege de rust

211

58,61%

 

6.

Omdat ik naar een van de Waddeneilanden wil

151

41,94%

 

7.

Omdat ......

58

16,11%

 

totaal

360

100%

 

 

Vervolgens blijkt dat de Wadvaarders een club van “oude rotten” is.

  • 24 % van de leden is geboren voor 1945, oudste lid 99 jaar!
  • 50,5 % is babyboomer (tot 1955)
  • 22 % is geboren tussen 1955 en 1970
  • 3% is jonger dan 40 jaar

We varen het meest alleen met onze partner op het wad (55,8%), daarna komen gezin (17,8 %), vrienden (11,7%), alleen (7,2 %) of met gasten (2%). 5,3 % heeft wat anders ingevuld.

Dat varen doen we het meeste met een zeilboot (83,1%), maar er zijn toch ook motorbootvaarders (5,6 %) lid van onze vereniging. De rest heeft nog wat anders ingevuld of heeft geen boot. Bij de zeilboten is, niet verrassend, de platbodem favoriet (43,8%), ook moderne droogvallers zijn gewild (35,5 %). Van de 20 motorboten die gereageerd hebben kunnen er 15 droogvallen. Onze schepen zijn gemiddeld bijna 10 m. lang en hebben gemiddeld een minimale diepgang van 81 cm.

De meesten van ons varen met hun schip zo’n 20 tot 40 dagen op het Wad en dan vooral het Nederlandse Wad. Op het Duitse Wad komen we gemiddeld maar 7 dagen. En als we op het Wad varen valt 83% daar ook droog. Het minst bij een haven (gemiddeld 3 keer) en het liefst elders op het Wad (gemiddeld 7 keer). En meestal overnachten we dan ook als we droogvallen.

 

Het overheidsbeleid

We volgen het overheidsbeleid op het Wad wel, maar niet op de voet.

Volgt u het overheidsbeleid over vaarregelingen in het Waddengebied ?

Antwoorden

aantal

%

 

1.

Zeer intensief, permanent

59

16,39%

 

2.

...

100

27,78%

 

3.

...

145

40,28%

 

4.

...

46

12,78%

 

5.

Helemaal niet

10

2,78%

 

  totaal 360
100%  

 

Over de vraag of de afgelopen 5 jaar de vaarbeperkingen zijn toegenomen zijn we verdeeld

Vindt u dat door wijzigingen in beleid de gebieden waar u niet mag varen in de afgelopen 5 jaar :

1.

Minder in aantal of kleiner zijn geworden

107

29,72%

 

2.

Gelijk zijn gebleven

73

20,28%

 

3.

Groter of meer in aantal zijn geworden

136

37,78%

 

4.

Weet niet, geen idee

44

12,22%

 

 

Dat de overheid gebieden afsluit vinden we niet echt zo’n goed idee

Vindt u het terecht dat de overheid de natuur beschermt door gebieden te sluiten voor medegebruik door vaarrecratie

1.

Volledig terecht

23

6,39%

 

2.

...

65

18,06%

 

3.

...

138

38,33%

 

4.

...

99

27,50%

 

5.

Volstrekt ontoelaatbaar

35

9,72%

 

 

Over de erecode is zijn we vooral positief

 

Ik vind de erecode erg zinvol

1.

Ja, erg zinvol

249

69,17%

  

2.

...

80

22,22%

 

3.

...

19

5,28%

 

4.

...

6

1,67%

 

5.

Helemaal niet, want ..

6

1,67%

 

 

En we vinden het ook niet echt lastig om ons daaraan te houden

Vindt u het lastig om u helemaal aan deze erecode te houden

1.

Ja, heel erg lastig

4

1,11%

 

2.

...

25

6,94%

 

3.

...

34

9,44%

 

4.

...

104

28,89%

 

5.

Helemaal niet

193

53,61%

 

 

21,4 % van de leden heeft wel een contact met een terreinbeheerder gehad toen hij droogviel. Dikwijls voor een praatje, maar ook dikwijls vanwege een (vermeende) overtreding.

Nu wordt de Wadvaarders in het kader van het convenant vaarrecreatie gevraagd weer waarnemingen te doen. 66,4 % van de leden vind het een goede zaak daaraan mee te doen, 6,9 % vindt dat niet (de rest heeft geen mening).

 

De vereniging

De leden die gereageerd hebben zijn redelijk betrokken bij wat er in de vereniging gebeurt.

 

Volgt u het beleid van de vereniging ?

1.

Ja, helemaal

92

25,56%

 

2.

...

166

46,11%

 

3.

...

86

23,89%

 

4.

...

13

3,61%

 

5.

Helemaal niet

3

0,83%

 

Het bestuur hanteert terecht het motto "schoenmaker blijf bij je leest" en bemoeit zich niet met Waddenvraagstukken die niet direct het Wadvaren raken (b.v. gasboringen,)

1.

Ja, helemaal mee eens

189

52,50%

 

2.

...

85

23,61%

 

3.

...

46

12,78%

 

4.

...

24

6,67%

 

5.

Helemaal niet mee eens

16

4,44%

 

 

Bent u het eens met het beleid dat de vereniging voert

1.

Ja, helemaal

132

36,67%

 

2.

...

162

45%

 

3.

...

50

13,89%

 

4.

...

12

3,33%

 

5.

Helemaal niet

4

1,11%

 

Vindt u dat het bestuur de belangen van de vereniging goed behartigt?

1.

Ja, helemaal mee eens

167

46,39%

 

2.

...

136

37,78%

 

3.

...

46

12,78%

 

4.

...

6

1,67%

 

5.

Helemaal niet mee eens

5

1,39%

 

 

Over een paar specifieke onderwerpen is de mening gevraagd

Vindt u dat we meer actie moeten voeren?

1.

Ja, helemaal mee eens

31

8,61%

 

2.

...

88

24,44%

 

3.

...

155

43,06%

 

4.

...

66

18,33%

 

5.

Helemaal niet mee eens

20

5,56%

 

Vindt u dat de vereniging meer aan het "leren varen op het Wad" moet doen?

1.

Ja, helemaal mee eens

64

17,78%

 

2.

...

98

27,22%

 

3.

...

103

28,61%

 

4.

...

56

15,56%

 

5.

Helemaal niet mee eens

39

10,83%

 

De Wadvaarders hebben een paar jaar geleden het logo vernieuwd, wat vindt u daarvan ?

1.

Het is me niet opgevallen

41

11,39%

 

2.

Het is een verbetering

37

10,28%

 

3.

Het maakt mij niet uit

153

42,50%

 

4.

Ik vond het oude logo mooier, maar dat hoeft niet terug

75

20,83%

 

5.

Ik vond het oude logo mooier, dat wil ik terug !

54

15%

 

 

Onze communicatie

De manier waarop de leden volgen wat er in de vereniging speelt is alsvolgt

Hoe volgt u wat het bestuur doet ?

1.

bezoek jaarvergadering

91

25,28%

 

2.

website

233

64,72%

 

3.

berichten

321

89,17%

  

4.

Anders nl.

26

7,22%

 

 

Website en Berichten vormen dus een belangrijke bron

Vindt de "Berichten" een aantrekkelijk blad om te lezen?

1.

Ja, erg aantrekkelijk

107

29,72%

 

2.

...

162

45%

 

3.

...

70

19,44%

 

4.

...

16

4,44%

 

5.

Helemaal niet aantrekkelijk

5

1,39%

 

Berichten wordt door alle respondenten gelezen, dat is met de website niet het geval of in elk geval niet regelmatig

Bezoekt u de website "wadvaarders.nl"?

1.

nooit

11

3,06%

 

2.

heel af en toe

181

50,28%

 

3.

tenminste 1 x per maand

137

38,06%

 

4.

tenminste 1 x per week

19

5,28%

 

5.

meerdere keren per week

12

3,33%

 

 

Maar ook hier wordt de inhoud door de meeste leden gewaardeerd

Vindt u de website erg informatief?

1.

Ja, erg informatief

117

33,52%

 

2.

...

143

40,97%

 

3.

...

79

22,64%

 

4.

...

8

2,29%

 

5.

Helemaal niet informatief

2

0,57%

 

 

Tenslotte was er nog een vraag over het leren Wadvaren aan anderen

Ik vind dat de vereniging actief nieuwe wadvaarders moet helpen te leren Wadvaren

1.

Ja, helemaal mee eens

81

22,50%

 

2.

...

96

26,67%

 

3.

...

97

26,94%

 

4.

...

40

11,11%

 

5.

Helemaal niet mee eens

46

12,78%

 

 

Tenslotte

We hebben met deze enquête honderden aanvullende opmerkingen, kritiek, lof , tips etc. meegekregen. Het is natuurlijk aantrekkelijk hieruit at random wat te citeren, maar dat zou geen recht doen aan de vele andere reacties. Ook hebben we in dit verslag nog lang niet alle resultaten genoemd. Verder kunnen we nog interessante dwarsverbanden leggen. Kortom er zit nog veel meer materiaal in de enquête dan dit beknopte verslag. Dit materiaal zullen we eerst verder verwerken en ordenen. Tezijnertijd, maar dat kan wel een paar maanden duren, zullen we de complete resultaten publiceren.