banner
Pagina in afdrukformaat
In memoriam Koebi Rickal

Van: Bestuur en redacties van de vereniging Wadvaarders

Half november 2012 ontvingen wij het bericht dat Köbi Rickal is overleden.
Veel Wadvaarders kennen Köbi als de markante havenmeester van de jachthaven van Schiermonnikoog, die hij samen met echtgenote Annie jarenlang bestierde, hij op de haven en zij op kantoor. Velen raakten met het echtpaar bevriend. Hechte vriendschappen waren het, die ook na de pensionering van Köbi werden voortgezet, toen zij met hun schip de Jalger in Nederland rondvoeren.
Köbi en Annie hebben veel voor de vereniging Wadvaarders betekend, vooral als ledenwervers. Op mooie dagen hing de vlag van de vereniging prominent in de haven.
De vereniging heeft het echtpaar in 2000 geëerd met de Wadvaarderstrofee.
Op haar website eert de KNRM Köbi als haar oud-reddingbootschipper van Schiermonnikoog en vanwege de vijftig jaar waarin hij de KNRM en het reddingstation zeer toegewijd was. In totaal maakte hij 315 reddingtochten waarbij 748 mensen werden gered, daarbij vele wadvaarders.
Köbi overleed na een langdurig ziekbed aan de vaste wal en werd met de reddingboot overgevaren naar zijn rustplaats op Schier.
We wensen Annie, kinderen en kleinkinderen sterkte om het verlies te dragen.