banner
Pagina in afdrukformaat
Samenstelling en taakverdeling bestuur

Een bericht aan het bestuur kunt u richten aan bestuur@wadvaarders.nl

 
Functie
Specifieke aandachtspunten
Rob Leemans
 
 • Algemeen aanspreekpunt
 • Perscontacten
 • Strategie en beleid van de vereniging
 • Coördinatie van het optreden naar binnen en naar buiten
Robbert van der Eijk
 
 • Verslaglegging
 • Postbehandeling
 • Beheer externe contacten
 • Ledencontacten
 • Berichten aan Wadvarenden
 • Communicatie via Twitter
 • Organisatie jaarvergadering en regiobijeenkomsten
IJsbrand Dijkstra
Penningmeester
penningmeester@wadvaarders.nl
 • Financiëel beleid
 • Aansturing financiële administratie
 • Financiële verslaglegging

   
Pieter van Kuppenveld
Pieter van Kuppenveld
Lid
 • Trilaterale vertegenwoordiging
 • Vertegenwoordiging bij overheden
 • Vertegenwoordiging bij beheerders Waddengebied

 

Jan Röben

Lid  
 • Organisatie beurzen, cursussen, keukentafelgesprekken
 • Vertegenwoordiging bij Nautin
 • Vertegenwoordiging bij overheden
 • Vertegenwoordiging bij beheerders Waddengebied
Kor Wijngaarden
Lid
 
 • Strategie en beleid van de vereniging
 • Coördinatie van het optreden naar binnen en naar buiten
 • Communicatie via Twitter