banner
Pagina in afdrukformaat
Waddenramp met de Zoe

Het nieuwe jaar is voor het Wad slecht begonnen. We zullen allemaal de headlines over de containerramp benoorden Borkum gevolgd hebben. Als Waddenliefhebbers maken we ons uiteraard bezorgd over wat dit voor het prachtige ecosysteem gaat betekenen.

De eerste actie was en is natuurlijk: opruimen wat er aanspoelt. Gelukkig zijn er overal langs de kust en op de Waddeneilanden onmiddellijk initiatieven genomen en duizenden vrijwilligers hebben meegeholpen. 
We ontvingen ook berichten van Wadvaarders die meehielpen bij opruimacties op o.a. Terschelling, op de kwelder bij Noordpolderzijl en op Rottumerplaat. Het is prachtig dat deze acties zo snel op gang zijn gekomen en hopelijk ook zo lang doorgaan als nodig is.

Als vereniging Wadvaarders onderhouden we contact met Rijkswaterstaat en HelpWad om te kijken op welke manier we kunnen meehelpen. Zo buiten het vaarseizoen heeft een extra initiatief van ons als vereniging nu geen toegevoegde waarde. Wél zijn we blij met de betrokkenheid van veel Wadvaarders bij de lokale acties. Het bestuur en de Werkgroep Plastic volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen daar zo nodig ook over berichten.

Graag horen wij van jullie over gedane of komende opruimacties.
Via plastic@wadvaarders.nl of twitter naar @wadvaarders.

Op de Wadvaardersdag zullen we terugkomen op een mogelijke rol van plastic-opruimende Wadvaarders in het komende vaarseizoen.

Informatie van de Wageningen univesiteit over de schadelijke gevolgen van plastic bolletjes voor vogels en andere organismen vindt u hier.

Overzicht lopende acties