banner
Pagina in afdrukformaat
Vuilwatertank

Aanvulling Kaus Asmus, 12-10-2009

Enkele veel voorkomende misverstanden, ook van wadvaarders:

  1. Het pomptoilet mag wel aanwezig zijn, maar in het gebied waar het lozingsverbod geldt, niet gebruikt worden (verwarrend voor onze buitenlandse gasten).
  2. Plassen valt niet onder het lozingsverbod.
  3. In de puts poepen en dan overboord of de boodschap meteen begraven mag wel (is overigens niet milieuonvriendelijk als er slechts een enkele boot op het wad ligt.)
  4. Men denkt dat het lozen van de vuilwatertank op het Wad, IJsselmeer of Lauwesmeer mag. Dit is niet juist. Lozen mag op 12 mijl buiten de kust, maar helaas is de Noordzee van af 2007 "restricted Area", conform internationale verdragen.
  5. Vaak gehoord: ik heb maar een hele kleine tank en die te lozen is dan toch niet erg. Jawel, veel erger dan rechtstreeks over boord.

 Zie ook: http://watersport.asmussolution.nl/


Vuilwatertank in tweede kamer
23-02-2009


De kamervragen

Vragen van de leden Boelhouwer en Jacobi (beiden PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over hetgebrek aan lozingspuntenvoordepleziervaart.
(Ingezonden 23 februari 2009)

  1. Is er omtrent de invoering van het verbod op vrije lozing van vuil water door pleziervaartuigen en de verplichting dat vrijwel alle pleziervaartuigen moeten zijn voorzien van een vuilwatertank contact geweest met de Nederlandse jachthavens?
  2. Heeft u inzicht in het aantal lozingspunten dat beschikbaar is bij aanvang van het vaarseizoen?
  3. Bent u bekend met de mededeling die tijdens de jaarvergadering van de Vereniging de Wadvaarders (31 januari 2009) werd gedaan, luidende dat er vooral bij de havens van de Waddeneilanden en het IJsselmeer onvoldoende lozingspunten beschikbaar zijn voor de vele honderden pleziervaartuigen? Is die constatering waar?
  4. Hoeveel lozingspunten moeten er redelijkerwijs per haven beschikbaar zijn?
  5. Bent u voornemens er bij de bevoegde autoriteiten op aan te dringen dat bij aanvang van het vaarseizoen voldoende lozingspunten beschikbaar moeten zijn? 

Maarten Snel

In de Leeuwarder Courant van maandag 23 februari 2009 stond vermeld dat Lutz Jacobi vragen over de vuilwatertank heeft gesteld.  Mede door onze jaarvergadering en de discussie met haar ingegeven. Of het helpen zal? In elk geval een aardig lijntje richting Den Haag, nietwaar?


Hans Vandersmissen

Kunnen we niet een ludieke actie bedenken met het uitdelen van zakjes kaneel in jachthavens, 'om de poep te helpen ophouden'? Of er ineens een anti-drank campagne tegenaan gooien: drink geen bier want uw vuilwatertank is zó vol. En hoe zit het eigenlijk met de inzamelpunten voor de incontinentieluiers van ouderen? Als ik naar al die grijze koppen tijdens onze jaarvergadering kijk een spoedig actueel onderwerp -bovendien wil Felix weten waar hij Leo's pampers kwijt kan, wat?
Laat Carpe Excrementum het Wadvaardersmotto voor dit jaar zijn!
Beste groet,
Hans Vandersmissen te W

Els Knol-Licht (“Lozingen, 13 januari ’09, www.wadvanels.blogspot.com”)

Het nieuwe vaarseizoen geeft nieuwe vragen: waar legen we het potje als de kleinkindjes meevaren. Dat losten we vorige eeuw simpel op: zand erover en de vloed spoelt na. Tegenwoordig zit je ook nog met die stapels luiers, zijn de containers in de havens daar wel op berekend? Dat vraagstuk moeten ze ook maar behandelen op het Symposium wat de gemeente Terschelling organiseert op 6 maart a.s.: ''Havens Waddenzee, klaar voor de recreatievaart in de toekomst?' . 

Foto Els: Wij met onze Pluut 'Jaap' op het wad 1975
Idee van Luuk Knol, de aktie:"Ik Plas Op Het Wad". 

Zie ook: Kamerlid op de bres voor poepende zeiler