banner
Pagina in afdrukformaat
Gastheer bij de Richel

In het kader van de pilot “Gastheerschap” is recent de post nabij de Richel in de westelijke Waddenzee bemenst. André Duiven is door Vereniging Natuurmonumenten aangesteld om de post te bemensen. Deze pilot is een samenwerkingsverband van de “groene coalitie” in het Waddengebied waarin o.a. organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland samenwerken. Soortgelijke posten worden ook ingericht op de Boschplaat – Terschelling en Engelsmanplaat.

De post bij de Richel is gedurende deze proef gehuisvest in de NIOZ wadhut die vaker nabij de Richel aanwezig is voor de huisvesting van onderzoekers. De wadhut ligt nabij “het Franse gaatje” net buiten het artikel 20 gebied, aan de zuidzijde van de Richel.

Doel van de gastheer is het geven van informatie over de natuurwaarden van het gebied ter plekke in het bijzonder en over het gehele Waddengebied in het algemeen. Bovendien kan de gastheer uitleggen welke toegangsregels er gelden.
Naast het geven van informatie voert de gastheer ook tellingen uit aan aanwezige vogels en zeehonden en aan bijv. droogvallende schepen en eventuele verstoringen aan vogels of zeehonden.

De gastheer heeft vooral een voorlichtende taak en is duidelijk geen handhaver. Als bezoeker van het gebied kunt u met de gastheer in contact komen door hem bij zijn post te bezoeken of via telefoon 06 - 2425 3180 of vooraf om informatie vragen via Richel@Natuurmonumenten.nl