banner
Pagina in afdrukformaat
Boot Holland 2013

De Wadvaarders op de Boot Holland en BoatFit

Wadvaarders op Boot Holland

Veel watersporters die de Waddeneilanden aandoen (of daarvan dromen..) kennen onze vereniging van horen zeggen en de nieuwsgierigen checken dan onze website.
We horen vaak dat dàt een openbaring voor hen is.
“We wisten niet dat jullie zoveel doen en op die website staan hele aardige tips en nuttige informatie!”
We doen inderdaad heel veel en het is eigenlijk jammer, dat we voor niet-leden niet zo zichtbaar zijn.
Om daar iets aan te doen hebben we contact gezocht met de organisatie van Boot Holland in Leeuwarden en die waren zo vriendelijk ons voor een vriendelijk prijsje een stand ter beschikking te stellen op de beurs van in februari j.l.
We hebben natuurlijk geen geld voor een kostbare standinrichting met beeld en geluid, maar met wat improvisatie en hulp van een drukker konden we binnen een paar weken een stand inrichten met manshoge foto’s van droogvallende wadvaarders, mooie zonsondergangen op het wad en grote kaarten van west- en oostwad.
Een team van 10 vrijwilligers om de stand te bemannen was ook snel samengesteld en op de openingsdag stonden we klaar om belangstellenden te vertellen wat de vereniging zoal doet.
En die belangstelling was groot!
Men vond het interessant om te horen, hoe Wadvaarders tegenwoordig omgaan met natuurorganisaties en overheden, die ons in het verleden natuurlijk wel erg in onze bewegingsvrijheid probeerden te beperken.
Dat we nu overleggen over een meer flexibele aanpak van de gesloten gebieden en dat overheden en natuurorganisaties inmiddels begrijpen, dat ook wadvaarders voorstanders zijn van zorgvuldig natuurbeheer kwam goed over.
Veel voorbijgangers kwamen met vragen om hulp.
Help ons met de eerste tocht op het wad, leer ons droogvallen en wat kan wel en wat kan niet.
We hebben onze vereniging niet alleen gepresenteerd als een protestpartij, maar ook als een die juist bij dit soort vragen wil helpen.
Met “keukentafelgesprekken” voor de eerste kennismaking en met doorverwijzing naar met ons verwante aanbieders van theoriecursussen en praktijkvaren.
Boot Holland was een goede gelegenheid om te laten zien hoe we in de toekomst de belangen van onze leden gaan behartigen: aan de ene kant door stevig stelling te nemen aan de onderhandelingstafels, aan de andere kant door wadvaarders en toekomstige wadvaarders te helpen optimaal van dit werelderfgoed te genieten.Dat de boodschap overkwam blijkt uit de 15 nieuwe leden, die zich aanmeldden.

Jan Röben, 7 april 2013

 


Om meer aandacht te geven aan het behoud van de Wadden, ook voor de pleziervaart, zijn de Wadvaarders in februati 2013 met een stand aanwezig op twee toonaangevende beurzen.

We stonden op de Boot Holland in Leeuwarden van 8 tot 13 februari en van 22 tot 24 februari p de BoatFit in Bremen.

Van de beursbemanning: Na vijf beursdagen zijn we enthousiast over de belangstelling. Het is leuk en gezellig om zoveel geïnteresseerden te spreken.

De Wadvaardersstand op Boot Holland