Opruimen van plastic afval op het Wad

Kijk ook op: www.doeeenswad.nl

Meer informatie bij Nienke Dijkstra: info@doeeenswad.nl of plastic@wadvaarders.nl


Voor de gemiddelde wadvaarder behoort dit vermoedelijk tot de ergernissen op het Wad: plastic afval op het strand en op de platen.

Nienke Dijkstra gaat al sinds 2010 elke maand naar het Rif boven Engelsmanplaat om het plasticafval op te ruimen. Door de stroming van de zee, komt hier veel afval terecht: stofzuigerslangen, visnetten, trossen, schoenen, Maggi-flessen, brokstukken van een F16. Wat de mens heeft gedumpt, legt de zee daar neer.

Zij heeft hiervoor ‘Doe eens Wad’ opgericht en organiseert voor groepen schoonmaak excursies naar het Rif. In 2015 is ze een actie gestart om beheerders (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ministerie EZ) en gebruikers (vissers, vaarrecreatie, wadlopers) tot actie te bewegen om het plastic in de Waddenzee op te ruimen en waar mogelijk te beperken.

Iedereen is het er mee eens dat plasticafval moet worden opgeruimd en dat het aandacht behoeft om plasticafval in de Waddenzee te voorkomen. Helaas ligt er veel plastic in zee en veel belandt door stromingen in de Waddenzee.Nienke Dijkstra verzamelt nu alle initiatieven van plasticafval opruimen in de Waddenzee.Zij maakt op dit moment een Plan van Aanpak voor een praktische uitvoering plasticafval opruimen omdat er veel verschillen zijn bij afvoeren van plasticafval bij kustgemeenten en Waterschappen.

Er is een ‘richtlijn plasticafval opruimen’ gemaakt, waarop de volgende punten staan:

Tip 1: Het meeste afval vindt u op de grens van land en water. De wind blaast het eventueel nog iets verder weg.

Tip 2: Hoewel het altijd leuk is om iets groots te vinden, zijn juist kleine stukjes belangrijk om mee te nemen. Als plastic ouder wordt, valt het in steeds kleinere deeltjes uiteen. Hiermee wordt het ook steeds lastiger om het uit het milieu te halen.

Tip 3: Als u vaker opruimt, zult u merken dat uw oog getraind wordt en u steeds makkelijker het afval vindt. Afval heeft vaak een afwijkende kleur en verraadt zichzelf daarmee.

Blijf vooral plastic opruimen en geef aan Nienke Dijkstra door op welke plekken veel plastic ligt.
En mocht je nog vragen of ideeën hebben dan kun je altijd contact opnemen met Nienke (info@doeeenswad.nl).

Behalve het zichtbare plastic vormt microplastic een steeds groter mondiaal probleem. Plastic wordt in steeds kleinere stukjes afgebroken, maar veel plastic verdwijnt niet maar blijft in de vorm van microplastic in het water aanwezig. Via de voedselketen komen ze uiteindelijk ook op ons bord terecht. Jan en Barbara Geertsema uit Lauwersoog gaan regelmatig met hun gasten met een speciaal net plankton vissen en bekijken dit onder de microscoop en via een beamer. Helaas vinden zij ook veel microplastics. Zij proberen mensen bewust te maken dat plasticafval dus ook in vissen is terug te vinden én dus op je bord.

Begin september is het rapport “Plastic in het Werelderfgoed Waddenzee” gepresenteerd.

Op 11 november jl is voor de tweede maal een werkcongres Op naar een plastic vrije Waddenzee (de vorige was precies een jaar geleden op 11 november 2015) waarbij de volgende vragen aan de orde zijn geweest:

Meer informatie over plasticafval is te vinden op Rijke Waddenzee.