banner
Pagina in afdrukformaat
Het Pact van Rede gaat van start
14 januari 2010

In december hebben vertegenwoordigers van 14 natuur- en recreatieorganisaties, waaronder de Wadvaarders, een start gemaakt met het “Pact van Rede”. Dit initiatief vindt zijn oorsprong in het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee dat exact twee jaar eerder door 27 partijen is ondertekend.

Met dit nieuwe initiatief hopen de aanwezigen een bijdrage te leveren aan de verdere uitvoering van het convenant. Waar een constructieve samenwerking mogelijk is in de geest van het convenant, maar deze niet bij alle betrokkenen weerklank lijkt te vinden, nemen de genoemde organisaties nu het heft in eigen hand. Voortouwnemers hiervoor waren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wadvaarders en Watersportverbond.

Natuur en recreatie
Het Pact van Rede wordt een stelsel van afspraken tussen de aanwezige partijen vanuit de natuur en de recreatie. Vogels en zeehonden hebben hun rust nodig en de mens is welkom op de Waddenzee. Om met respect van die natuur en het landschap te genieten, het persoonlijk te beleven. Maar hoe regel je dat nu handig?

Uitvoerbaar
De initiatiefnemers gaan daarvoor een uitvoerbaar perspectief ontwikkelen. Een perspectief dat nu lijkt te ontbreken. En ze gaan een stelsel van afspraken maken dat het samengaan van de natuur en de recreatie op de Waddenzee (nog) dichter bij brengt. Ze gaan er daarbij van uit dat er op veel plaatsen een natuur en recreatie prima samen kunnen gaan. Ze gaan daarom samen kaarten maken die dat inzichtelijk gaat maken. En ze gaan samen afspreken op welke manieren de combinatie van natuur en recreatie het beste kan worden beheerd, en wat een ieder daaraan kan bijdragen.

Mooie plekken
De partijen gaan dit stelsel van afspraken het Pact van Rede noemen. Deze naam verwijst naar de Laagte of Rede onder Schiermonnikoog, maar beoogt de metafoor te zijn voor al die mooie plekken op de Waddenzee waar recreanten de natuur en het landschap kunnen beleven. Partijen laten zich daarbij leiden door redelijkheid en laten inhoudelijke argumenten de basis vormen voor afspraken.

Kwetsbare plekken ontzien
In de winter van 2009/2010 worden de belangrijkste zaken uitgezocht. Leidend daarbij is of kwetsbare plekken kunnen worden ontzien door een passende geleiding van recreanten. Welke dieren gebruiken voor droogvallers belangrijke stekjes? Is er strikte natuurbescherming nodig, of kan het ook anders zoals met gastheerschapposten? Met die informatie zullen de partijen een gedeeld toekomstbeeld uitwerken. Dit toekomstbeeld is het vertrekpunt voor verdere praktische afspraken onderling. En het kan een gezamenlijke agenda worden naar het rijk en de provincies.

Lees ook de gehele Intentieovereenkomst Pact van Rede.