banner
Pagina in afdrukformaat
Observaties gevraagd van mosselbanken

Van het IMARES, team Ecologie Texel, maart 2009

Inleiding
Door het Waddenfonds is het project MOSSELWAD gehonoreerd met subsidie. In dat project gaat een consortium van verschillende instituten (EUCC, Universiteit Utrecht, IMARES, SOVON, NIOZ en NIOO) samenwerken om na te gaan hoe we kunnen stimuleren dat er weer een normale situatie ontstaat wat betreft mosselbanken. Dat wil zeggen een meer natuurlijke verspreiding van die banken en een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dus banken van verschillende leeftijden en in verschillende stadia van opbouw en afbraak.
Er zullen ook pogingen worden ondernomen om op geschikte plaatsen mosselbanken aan te leggen. Pogingen daartoe zijn tot nu toe meestal mislukt. In eerste instantie zal het project zich daarom richten op het begrijpen van factoren die de overleving van banken bepalen. Een aantal banken zal in detail worden bestudeerd, onder andere met webcams, onderwatervideo en geavanceerde apparatuur die golven en stroming meet. De beelden zullen via internet te zien zijn.

Belangrijk
Het is belangrijk dat we een aantal banken vanaf de eerste ontwikkelingsstadia kunnen volgen. Er zijn aanwijzingen uit het sublitoraal dat het eerste mosselbroed zich begint te ontwikkelen. Eind juni zou het ook op het droogvallend wad zichtbaar moeten zijn. We zouden, zoals ook in voorgaande jaren, graag op de hoogte worden gehouden van banken die ontstaan. Hierbij maken we weer graag gebruik van de observaties van wadloopgidsen en anderen die regelmatig het wad opgaan.

Graag info over
Als mosselbroed gezien wordt, ontvangen wij graag informatie over de volgende aspecten.

  • Positie centrum van bank
  • geschat oppervlak (ha)
  • Eventueel een paar Waypoints langs de rand of een GPS track langs (een deel van) de omtrek
  • Ondergrond (dwz waar is het broed op gevallen) kokerwormen, algen, kokkelbank, zand (met schelpen) etc
  • Grootte van het mosselbroed
  • Mosselbroed dat valt in of op oude mosselbanken of oesterbanken
  • Informatie graag per mail aan Norbert Dankers (adres staat hieronder)

 

Alle informatie over het voorkomen van nieuw ontstane mosselbanken is welkom.

Zo ziet het er uit
Mosseltjes vestigen zich als larven met een klein schelpje als ze 0,3 mm groot zijn. Ze zitten dan dikwijls op zg. weerbompjes. Dat zijn kleine fragiele structuren (lijken bleke boomvormige algjes, maar zijn colonies van poliepen -dieren dus-). Ook de schelpkokerwormen die uit het zand steken zijn favoriete vestigingsplaatsen, net als ruimten tussen oude mosselen. De mosseltjes worden pas echt goed zichtbaar als ze ongeveer 5 mm groot zijn. Dan wordt dikwijls ook de bankstructuur zichtbaar (individuele patches met open ruimte ertussen). Vooral meldingen van die fase in de ontwikeling zijn voor ons interessant.
 

Bij voorbaat bedankt voor de medewerking,
Norbert Dankers.


IMARES, Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies

Team Ecologie Texel
Wageningen UR
Postbus 167
1790 AD Den Burg
e-mail: norbert.dankers'apestaartje'wur.nl
Tel: 0317-487079 (is ook mobiel)
Fax: 0317-487362