banner
Pagina in afdrukformaat
De Tweede Kamer en het Waddenbeleid

Nederland wil de Waddenzee ontwikkelen als natuurgebied en dit open en unieke landschap behouden. Het kabinet en de Tweede Kamer spraken dit begin 2007 af in de planologische kernbeslissing (PKB) Derde nota Waddenzee. De commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) van de Tweede Kamer wil weten hoe het staat met de uitvoering van dit plan en overlegde hierover op 11 februari 2010 met minister Cramer van (toen nog) VROM.

Lees meer ...