banner
Pagina in afdrukformaat
Nieuws over het Rif

Van Jan Asselbergs, april 2009

In diverse gesprekken met LNV-Noord en Staatsbosbeheer kwam de situatie rond de afsluiting van het Rif ter tafel.
Naar onze inzichten is een algehele afsluiting van het Rif niet te verdedigen op grond van natuurbescherming, immers op de meest geliefde droogvalplekken aan de westzijde bespeurt men weinig leven. Wel aan de oostzijde, juist noord van de ingang van het Smerig Gat. Vanuit de huisje op Engelsmansplaat is de noordwestzijde van het Rif niet zichtbaar, door de hoge rug.
Besloten is nu dat er een inspectietocht wordt georganiseerd, om ter plaatse waar te nemen hoe de situatie is. LNV-Noord, Staatsbosbeheer en Wadvaarders gaan er gezamenlijk heen om te bezien of de begrenzing van het verboden gebied niet zodanig kan worden geplaatst dat men toch kan droogvallen.

Wij houden u op de hoogte van het resultaat.