banner
Pagina in afdrukformaat
Inbreng van de Wadvaarders

De verenging Wadvaarders staat voor een verantwoord recreatief gebruik van de Wadden, zonder overbodige regelgeving of contra-productieve beperkingen.
De Wadvaarders willen dit doel bereiken door een serieuze gesprekspartner te zijn voor alle partijen die (mede-)bepalend zijn voor de regelgeving op de Wadden. Hierop is haar beleid gericht.

De Wadvaarders werken mee met onder meer de volgende initiatieven:

  • De erecode voor Wadliefhebbers
  • Convenant Vaarrecreatie Waddenzee
  • Het Pact van Rede
  • De aktie "Ik pas op het Wad"
  • De cursussen "Workshop Waddennatuur"

Wij overlegden met onder (veel) meer:

  • Ministerie EL&I
  • Watersportverbond
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • Waddenacademie