banner
Pagina in afdrukformaat
De erecode; en hoe verder?

Van: het bestuur, mei 2007

De proef met de Erecode voor het droogvallen heeft vier seizoenen geduurd. De eindevaluatie is in de maak; een eindoordeel is nog niet beschikbaar. Maar over één ding zijn betrokken partijen het eens: een terugkeer naar de oude 200 meter regeling is niet wenselijk. In die zin heeft het convenant, dat de basis vormt voor de Erecode, goed gefunctioneerd.

De werkgroep die de evaluatie van de proef verzorgt stelt het volgende voor: leg aan alle ondertekenaars van het convenant het dringende verzoek voor om de regeling met vier jaar te verlengen; leg dit verzoek ook voor aan de terreinbeheerders en de Waddenvereniging.

In die vier jaar dient de voorlichting (en de educatie) geprofessionaliseerd te worden. En over het scala aan maatregelen van voorlichting-educatie-aanspreken-waarschuwing-beboeten dienen nadere afspraken gemaakt te worden, die waar nodig wettelijk moeten worden verankerd.

Dit laatste vergt ook in onze eigen kring een nadere beschouwing van onze rol en positie, en de daarbij behorende activiteiten. Elders in deze Berichten wordt daartoe een aanzet gegeven.