banner
Pagina in afdrukformaat
Dossier "Menselijk oog op vuurtorens"

De plannen om de bemanningen van de zeeverkeerscentrales van de vuurtorens te halen zijn gelukkig definitief van de baan. 
Hiermee komt een einde aan de politieke touwtrekkerij en de redelijkheid heeft deze keer gewonnen.
Ook de wadvaarders hebben zich hard gemaakt voor een goede uitkomst van de discussie.

In het "dossier" op deze pagina zijn de diverse stadia van de strijd terug te lezen.


Renovatie Noordertoren vordert gestaag

Bron: Rijkswaterstaat, 1 april 2014

 
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Bouwgroep Dijkstra Draisma hard aan de grootschalige renovatie van de Noordertoren op Schiermonnikoog. De werkzaamheden vorderen gestaag. Over twee weken zijn de werkzaamheden aan de binnenzijde gereed en kan de werkruimte van de verkeersleiders opnieuw worden ingericht.
 
De renovatie van de Noordertoren omvat onder andere schilderwerkzaamheden van de domehoed, het vervangen van deuren en kozijnen, vervanging van de beglazing, vervanging van het klimaatbeheersingssysteem, verbeteren van de brandveiligheid en de aanpassing van de bedieningsruimte met nieuwe desks. Voor projectorganisator Douwe Arjen van der Schaaf van Bouwgroep Dijkstra Draisma is dit een uniek project. ‘Als bouwgroep krijg je niet vaak de kans om te werken aan zo’n bijzonder gebouw met deels monumentale status. Dat maakt het voor ons een speciale ervaring’, aldus Van der Schaaf.
 
Renovatie buitenzijde
Naast de binnenzijde wordt ook de buitenkant van de Noordertoren aangepakt. Zo staat er nu een steiger rondom de toren die nodig is voor de renovatie van de buitenschil. Uit een uitgebreide inspectie is gebleken dat het huidige toegepaste coating- en verfsysteem moet worden vervangen. Het nieuw toe te passen coating- en verfsysteem zorgt er voor dat de mogelijkheden tot ventilatie in de toren bevorderd worden om zo de vochtbelasting aan de binnenzijde van de toren te verminderen. Alles met als doel: een duurzame oplossing voor behoud van de vuurtoren. Om dit te bewerkstelligen dient de buitenschil van de Noordertoren gestraald, gestuukt en geschilderd te worden.
 
Planning
Eind maart is de stalen bovenbouw geschilderd en de balustrade vervangen, waarna de steiger wordt afgebouwd tot onder de uitkijkpost. Op dit moment wordt de toren aan de buitenzijde gestraald waarna begonnen kan worden met de stuc- en schilderwerkzaamheden. In week 15 zijn de werkzaamheden aan de binnenzijde gereed zodat we weer kunnen beginnen met het inrichten van de werkruimte van de verkeersleiders. Het is de bedoeling dat de verkeersleiders op 23 april de tijdelijke huisvesting verlaten en weer terugkeren naar hun vertrouwde werkplek in de Noordertoren. De steiger wordt naar verwachting half juni afgebouwd en dan wordt het terrein rondom de toren weer in oude staat hersteld. 

Breaking news: Zeeverkeerscentrale gaat niet door!

Bron: RTV Noord, 4 juli 2011

SCHIERMONNIKOOG - De vuurtorens van Schiermonnikoog en Terschelling blijven 24 uur per dag bemand.

Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu maandagmiddag bekend gemaakt. Rijkswaterstaat wilde op Terschelling een verkeerscentrale bouwen, van waaruit het hele waddengebied met radars en camera's in de gaten kan worden gehouden.

Maar uitvoerig onderzoek wees uit dat deze apparatuur het menselijk oog niet kan vervangen. Eerder besloot Atsma al dat de vuurtorens in ieder geval overdag bemand moeten blijven. Maar nu vindt hij dus dat ze de klok rond bezet moeten blijven.

Beluister in Windows Media PlayerBron: Maarten Snel, 4 juli 2011

Lutz Jacobi over het besluit om te stoppen met de ZVC:

Na jarenlange politieke strijd van Jacobi en Atsma is eindelijk een verstandig besluit genomen om te stoppen met de nieuwe ZeeVerkeersCentrale. Door goede contacten met (onder meer) de Wadvaarders en mensen uit de praktijk is dit besluit genomen en dat kunnen we nu vieren.
De moties Jacobi (en in eerder stadium ook Atsma) hebben hun werk goed gedaan. Blij met dit besluit.


Bron: Leeuwarder Courant


Bron: Radio 1, 21 december 2010

Breaking news: De vuurtorens blijven bemand!

De vuurtorens zullen bemand blijven; in ieder geval tijdens de daglichtperiodes. Dit heeft staatsecretaris Joop Atsma vandaag op Terschelling bekend gemaakt. Dit geldt voor de vuurtorens van Schiemonnikoog, Terschelling en Ouddorp. Ook als in de toekomst begonnen wordt met de op radar en camarabeelden werkende Zeeverkeerscentrale op de Waddenzee.

Alle protesten en het aanreiken van goede argumenten hebben dus resultaat gehad. Het gezond verstand heeft de politieke barrieres geslecht!
Nu nog zorgen dat er ook besloten kan worden voor een 24-uurs bemanning en niet alleen overdag. Want risico's doen zich óók in de schemer en in het donker voor.

Persbericht

Van "Dit is de dag" op Radio 1:
- interview Joop Atsma
- interview Maarten Snel

Van RTV Noord:
- interview vuurtorenwachter Remi Hoeve


Zie ook: www.RedDeBrandaris.nl

Van: Maarten Snel, 18 december 2010


Van: Willem Terwisscha, 6 november 2010


Leeuwarder Courant, 15 november 2010


Blijven de Brandaris en de toren van Schier bemand? 

MELDINGEN GEVRAAGD VOOR WITBOEK MENSELIJK OOG
(inmiddels gelukkig niet meer nodig)

Rijkswaterstaat werkt aan een project om de menselijke waarnemingen van de vuurtorens van Terschelling en later Schiermonnikoog weg te halen en deze te plaatsen achter apparatuur in een ‘zeeverkeerscentrale’. Het menselijk oog vanaf de vuurtorens op de zee(gaten) en de Wadden wordt daarbij vervangen door camera’s en radar. Wij als Wadvaarders hebben grote vraagtekens bij de gevolgen voor de veiligheid. De Wadden zijn een kwetsbaar Werelderfgoedgebied en kunnen door de voortdurende veranderingen van dieptes en stromingen verraderlijk zijn voor zowel de beroeps- als pleziervaart. Dat geldt al helemaal voor de zeegaten tussen de eilanden die bij harde wind al eeuwen en nog steeds berucht blijven. Wij hebben grote twijfels of de elektronische apparatuur een volwaardig alternatief kan vormen voor het menselijk oog van de vuurtorenwachters. De onbetrouwbaarheid van de vernieuwde radar van de vuurtoren van Schiermonnikoog (zie elders op deze site) heeft deze twijfels alleen maar vergroot.

In maart 2010 gaf de 2e Kamer gehoor aan de vele verontruste geluiden. De Kamer sprak in de motie Jacobi / Atsma uit om het ‘menselijk visueel toezicht op de Brandaris te behouden als blijkt dat het systeem van de nieuwe zeeverkeerscentrale geen verbetering vormt voor de veiligheid van alle typen scheepvaart en de wadlopers’. Vanaf 2010 wordt het nieuwe systeem geëvalueerd waarbij ook wij als wadvaarders moeten worden betrokken. Als dit nieuwe systeem dat helemaal is gebaseerd op camera’s en radar, geen verbetering oplevert voor de veiligheid, is de kans groot dat het menselijk oog van de Brandaris en Schier gehandhaafd blijft.

Op die evaluatie willen wij ons goed voorbereiden, ook met voorbeelden uit de praktijk. Dat doen we door praktijkgevallen op te nemen in het Witboek Menselijk Oog. Daarvoor vragen wij uw hulp.

Wij vragen wij alle ‘gebruikers’ van en betrokkenen bij het Wad om ons meldingen door te geven van incidenten, bijzondere gebeurtenissen op de Wadden en de Noordzee, waarbij de waarneming door ‘echte mensen’ op de vuurtorens van (groot) belang is geweest. Het gaat situaties die niet, of niet zo goed, waren ontdekt als we helemaal afhankelijk zouden zijn geweest van elektronische apparatuur. Ook meldingen over niet goed functionerende apparatuur is welkom. Deze meldingen komen in het Witboek. Ter inspiratie kunt u dit groeidocument al eens doorbladeren. Uiteindelijk moet dit een overtuigend Witboek Menselijk Oog van de echte waddenpraktijk gaan opleveren.

De spelregels:
Graag ontvangen wij meldingen met zo veel mogelijk informatie: datum, namen van schepen of mensen, plaats, betrokken vuurtoren / waarnemer, aard van het incident, de manier waarop u deze informatie heeft ontvangen (marifoon, betrouwbare verklaring van een betrokkene), andere getuigen, foto’s, weer/zee-omstandigheden etc. De informatie moet volstrekt betrouwbaar zijn, daarom moeten we ook weten van wie deze komt. Maar als u niet wilt dat uw naam bekend wordt, is overleg mogelijk zolang de gegevens klinken als een klok.