banner
Pagina in afdrukformaat
Spoelzee i.p.v. baggeren (4/2016)

Bronnen: Theo te Winkel, www.rtvnoord.nl, VNM Nieuwsbrief en WVActueel, maart 2016

Noordpolderzijl
Als lid van de watersportvereniging Amsterdam kreeg ik een prachtig artikel onder ogen van Hans de Graaff. Daarin schetst hij een goede mogelijkheid om de haven van Noordpolderzijl weer toegankelijk te maken. Niet zó maar een keer en dan kort daarna weer opnieuw baggeren, maar een oplossing. die een meer permanente toegankelijkheid biedt. Die oplossing komt niet vanuit ons eigen baggerlandje, maar van onze Oosterburen. De Duitsers hebben in Nessmersiel ook een haven, die onbereikbaar dreigde te worden door een dichtslibbende vaargeul. Zij hebben nu een ‘spoelzee’ aangelegd. 

Spoelzee
De spoelzee is een binnenmeer, dat met een speciale schutsluis is verbonden met het buitenhaventje en dus met de Waddenzee in Nessmersiel. Bij opkomend water loopt het binnenmeer vol en met de ebstroom wordt de sluis open gezet en spoelt het meer met grote kracht weer door de vaargeul leeg. Dit gebeurt dus twee keer pet etmaal.
De sluis heeft twee drempels, die apart kunnen worden bediend. Met opkomend water wordt de bovendrempel open gehouden, zodat het water met weinig slib binnen stroomt. Met eb wordt juist de onderdrempel geopend, zodat het water er met kracht uit stroomt.
In Nessmersiel wordt de geul op deze manier al dertig jaar slibvrij gehouden. “Als wij dit systeem niet hadden aangelegd, dan was hier geen vaargeul meer geweest”, zegt Manfred Pree van het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwissenschaft, Küsten- und Naturschutz. “Het probleem van Nessmersiel is vergelijkbaar met dat van Noordpolderzijl en ik denk, dat een spoelzee soelaas kan bieden”, vervolgt Manfred Pree.

En wat wil de politiek?
Wethouder Bouman van de gemeente Eemsmond is enthousiast over deze oplossing. De jaarlijkse kosten van uitbaggeren van de vaargeul bij Noordpolderzijl rijzen de pan uit. De kosten belopen zeventigduizend euro per jaar en om de zoveel jaar komt daar nog eens een kwart miljoen euro bij aan extra kosten. Dat is niet meer houdbaar. Een spoelzee zou een goede mogelijkheid zijn om de haven open te houden.
Of de oplossing van de Duitsers wordt overgenomen, zal nog moeten blijken. Harald Bouman gaat in gesprek met onder meer het waterschap, de gemeenteraad en natuurorganisaties om te kijken of zij net zo enthousiast zijn als hij is over de spoelzee. Het zou voor wadvaarders geweldig zijn als deze haven weer makkelijker bereikbaar zou worden. Hopelijk kunnen de Wadvaarders hier ook een goed gewicht in de schaal brengen.