banner
Pagina in afdrukformaat
Informatieavond 17 dec 2008

Beste vriend van Noordpolderzijl,

Op woensdagavond 17 december om 20:00 uur houdt de gemeente Eemsmond in het Dorpscentrum te Usquert een informatie-avond over de plannen met Noordpolderzijl. Hier zal een maquette worden getoond waarop een ontwerp van architectenbureau ‘de Zwarte Hond’ uit Rotterdam. Dit bureau is nauw verweven met de bedenker van de plannen met Noordpolderzijl, stedenbouwkundig bedrijf Enno Zuidema, eveneens uit Rotterdam.

Vorige week maandag was ondergetekende op het gemeentehuis om alvast een toelichting te krijgen op de plannen. Die plannen zouden zeker niet grootschalig zijn, zo luidde het verhaal van Burgemeester van Beek, wethouder Sienot, dhr. Van Mulligen, dhr. Schuiten en dhr. Wolda (het was een zware delegatie die daar uitleg gaf). In het kort kwam het hier op neer:

- De vaargeul wordt uitgebaggerd (mits er een vergunning wordt afgegeven)
- De haven wordt opgeknapt (het wordt geen jachthaven)
- Het grasveld naast de nieuwe parkeerplaats wordt een kampeerterrein voor maximaal 10 tenten
- De voormalige visafslag wordt afgebroken
- Een multifunctioneel centrum komt op de plaats van de oude visafslag, hier in komen douches, toiletten, wasgelegenheid, expositieruimte met vitrines en op de verdieping 4 rustruimtes voor chauffeurs met de eigen douche/toilet en de mogelijkheid er te overnachten
- De parkeerfunctie ten zuiden en oosten van de voormalige visafslag komt te vervallen.

Toegegeven, het uiterlijk van de te bouwen accommodatie valt op het eerste gezicht mee, het heeft een gewoon puntdak. De buitenkant wordt van hout, maar het wordt hoe dan ook een gebouw met een uiterst moderne uitstraling. De noordzijde loopt uit in een punt met een hoek van ca. 45 graden (van bovenaf gezien) en dat maakt het weer totaal niet passend. Het komt iets meer oostelijk te staan dan de oude visafslag en zal anderhalf tot twee keer zo lang zijn dan die visafslag.

Gebleken is echter dat er voor wat betreft het gebouw geen zienswijzen (bezwaren) meer kunnen worden ingebracht, de opdracht om de bouwtekeningen klaar te maken is namelijk reeds gegeven aan het architectenbureau zo vertelde dhr. Schuiten. Dit omdat de bouw geheel in overeenstemming zou zijn met het bestemmingsplan. Dat is nog maar de vraag, want de huidige bestemming is bedrijventerrein en dat is toch heel iets anders dan een recreatieve voorziening. Helemaal wanneer in beschouwing wordt genomen dat er helemaal geen behoefte is aan slaapplaatsen voor chauffeurs, dus is de kans groot dat daar iets anders achter steekt, namelijk overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Dat zou niet hoeven te verbazen, want bij de subsidieaanvraag van het Waddenfonds is ook al zeer creatief omgegaan met de feiten zo blijkt.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moest de accommodatie namelijk voor een zo breed mogelijke doelgroep bedoeld zijn. Om die reden werden ook de wadlopers (als voornaamste) gebruikers opgevoerd en dat terwijl vanuit de wadlooporganisaties blijkt dat die behoefte er helemaal niet is. Zeker niet waar het gaat om de douchefaciliteiten. Van diverse kanten wordt gesteld dat dit bij grotere groepen wadlopers een tijdrovende bezigheid wordt en bovendien dat het één grote smeerboel gaat worden. Volgens Schuiten is overleg gevoerd met de wadlooporganisaties.

Als (voorlopig) bestuur van de Vereniging Vrienden Noordpolderzijl (i.o.) zijn wij van mening dat er een fatsoenlijke accommodatie behoort te zijn op Noordpolderzijl waarin minimaal douche- en toiletvoorzieningen dienen te zijn. Verder moet er een net afvaleiland zijn, was/afspoel gelegenheid voor wadlopers (met voldoende waterdruk). Maar de douchefaciliteiten zouden er enkel moeten zijn voor de vaarrecreanten die daarvoor bij de havenmeester douchemuntjes kunnen kopen. Ook zijn we van mening dat het onderhoud van alle faciliteiten in de eerste plaats de verantwoordelijkheid moet zijn van de gemeente Eemsmond, niet van de exploitant van ’t Zielhoes, en dat de gemeente (indien ze het beheer en onderhoud wil uitbesteden) een fatsoenlijk aanbod moet doen aan de zittende exploitant. In elk geval zou zij in overleg moeten willen treden, maar dat blijkt na herhaalde uitnodigingen van de zijde van de exploitant niet mogelijk te zijn.
Wij zijn tegen ‘upgrading’ van Noordpolderzijl, tegen een kampeerterrein (niet tegen kamperen op zich) met alle moderne voorzieningen die daarbij horen, tegen ‘slaapplaatsen voor chauffeurs’ en tegen alle overige uitbreidingen en veranderingen die het karakter van Noordpolderzijl en haar ingrediënten (haven, oude sluis, ’t Zielhoes) aantasten. De plannen van de gemeente Eemsmond gaan veel verder dan strikt noodzakelijk.

Het ‘Projectplan ’t Zielhoes’ dat recent in opdracht van de gemeente Eemsmond werd gemaakt gaat namelijk veel verder dan de plannen zoals die op 17 december zullen worden toegelicht. Hierin wordt Termunterzijl als voorbeeld aangehaald, wordt er gesproken over meerdere gebouwen, niet slechts over tentjes maar ook over (toer)caravans, huifkarren e.d., moet het café worden gemoderniseerd en worden uitgebreid met een restaurant enz. Frappant is dat zowel de burgemeester als de wethouder geen enkele notie bleken te hebben van het bestaan van dit projectplan, dat op 15 oktober jl. door dhr. Van Mulligen namens de gemeente Eemsmond werd goedgekeurd. Dat ’t Zielhoes bij eventuele beëindiging van de huurovereenkomst (hierover loopt inmiddels een bodemprocedure) bezemschoon moet worden opgeleverd klonk de burgemeester kennelijk vreemd in de oren en dat terwijl zij nota bene voorzitter is van de stichting (eigenaar van het gebouw waarin ’t Zielhoes is gevestigd) die dit in een juridische procedure vordert. De burgmeester bleek op essentiële punten niet of onvolledig op de hoogte met alle feiten, maar zet wel haar handtekening voor alle op til zijnde veranderingen.

Deelt u de visie van de Vereniging Vrienden Noordpolderzijl, houdt u van vuurwerk nog voordat het oudejaarsavond is en wilt u de gemeente Eemsmond laten weten dat u zo uw eigen visie heeft voor wat betreft Noordpolderzijl? De koffie op dit soort informatieavonden is altijd gratis en wordt altijd vergezeld van een plakje cake of koek. Of daarvan voldoende is moet blijken, want het zou wel eens druk kunnen worden.

Kijk op www.vrienden-noordpolderzijl.nl voor het projectplan en voor het laatste nieuws. Zodra wij foto’s en bouwtekeningen van de plannen hebben (die mochten we vorige week maandag nog niet mee) dan zullen wij die daar plaatsen.

Graag tot 17 december, 20:00 uur in het dorpshuis aan de Schoolstraat te Usquert. (wanneer de zaal te klein is moet mogelijk uitgeweken worden naar de nabij gelegen kerk, dus neemt u in elk geval even een warme jas mee)

Door ons uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen zijn o.a. het Dagblad van het Noorden, RTV-Noord en de Wadloopverenigingen waarvan dhr. Schuiten stelt dat zij betrokken zijn bij de plannen die nu toegelicht worden. Het wordt vast gezellig (*).

Vereniging Vrienden Noordpolderzijl

Willie Ammeraal

(*) P.S.
Ook gezellig zijn de concerten die maandelijks in ’t Zielhoes worden gehouden onder de noemer Muziek Bie Diek (www.muziekbiediek.nl). Op zondag 21 december (15:00 uur) treedt de Poolse gitaarformatie Funny Fingers op en vertelt weerman Jaap Nienhuis een leuke anekdote. Het geheel speelt zich af in kerstsfeer en de entree is 10 Euro p.p. inclusief een kop koffie met Grunneger Kouk. Er zijn nog kaarten beschikbaar.