banner
Pagina in afdrukformaat
Brandbrief aan de gemeente over Noordpolderzijl

Brief mede namens de Wadvaarders
Datum: 13 oktober 2008


College van B&W van de
Gemeente Eemsmond
Postbus 11     
9980 AA Uithuizen     

 
Nieuwegein, 13 oktober 2008
 
 
 


Kenmerk:                     10-15-61-218/08
Contactpersoon:           Mw. J. du Bois-Minholts
 
Betreft:                       toegang Noordpolderzijl
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Begin dit jaar hebben diverse organisaties vertegenwoordigd in het TOW (Toeristisch Overleg Waddenzee) reeds bij de verantwoordelijke overheden aandacht gevraagd voor de diepteproblemen in de toegangsgeul naar Noordpolderzijl.
Er was ongerustheid omdat ondiepte in die geul: bij NAP nog 20 cm droogvallend, vorige winter erg snel gegroeid is. De brieven die daarover aan uw College zijn geschreven moeten divers zijn. Er is o.a. aandacht gevraagd door de heer De Jonge, eigenaar van de rondvaartboten Noordster en Boschwad, beiden varend vanuit de haven van Noordpolderzijl en door het Watersportverbond.
Tijdens de vergadering van het TOW d.d. 7 oktober was onze gezamenlijke conclusie dat er wel activiteiten geweest zijn door overheden om de geul te herstellen, maar dat dit niet erg voortvarend is aangepakt. We begrepen bijvoorbeeld dat er wel gedacht wordt over een vergunningsaanvraag voor baggeren bij het Ministerie van LNV, maar dat die aanvraag tot de datum van 7 oktober nog niet was ingediend.
Dat is een treurige gewaarwording want de haven Noordpolderzijl is klein maar essentieel in de rij van havens aan het Wad.
 
Waarom moet de haven Noordpolderzijl toegankelijk blijven:
Noordpolderzijl is tussen de Eems en Lauwersoog de enige haven waar, aan de Waddenzee gebonden schepen, kunnen overtijen, of beschutting kunnen vinden bij opkomend slecht weer.
Indien dit niet weer mogelijk wordt is de enige overgebleven mogelijkheid te overtijen op het Wad en dat is niet onder alle omstandigheden voor iedereen een reële optie.
*Het is de enige getijdenhaven van Nederland, een idyllische plek en daarom ook nog van cultuurhistorische waarde.
*Het is de enige haven (vluchthaven) tussen Lauwersoog en Eemshaven, belangrijk voor recreatievaart, garnalenvisserij en locale rondvaartboten.
Charterschepen en jachten hebben zelfs geen toegang tot de Eemshaven. Wanneer een schip vanaf Lauwersoog in oostelijke richting vaart en Noordpolderzijl is niet aan te varen, dan is er geen mogelijkheid meer om terug te gaan over het Hornhuister Wad naar Lauwersoog, omdat het tij dan te ver verlopen is, en het water te ver is gezakt.
Dan is overtijen (droogvallen op het Wad) de enige overgebleven mogelijkheid, maar bij slechter wordend weer geen goede optie vanwege veiligheid.
*Het is de enige haven van waaruit de eilanden Rottumeroog, Rottumerplaat en Simonszand bereikbaar zijn, zowel voor dagtochten per rondvaartboot als voor de wadlopers van en naar de eilanden en excursies naar Oog en Plaat.
*Vogeltellingen voor Sovon starten vanuit de haven van Noordpolderzijl.
 
Gezien de steeds terugkerende problemen zou het nuttig zijn als er een doorlopende vergunning zou zijn om de haven te baggeren. Een gerichter lozingsbeleid (2 uur voor laagwater, desnoods handmatig het gemaal bedienen) van het Waterschap zou de frequentie van baggeren kunnen beperken. Als er met meer kracht water wordt geloosd, zal er, door een groter verschil in waterhoogte meer slib meespoelen naar buiten.
 
Met de onderstaande organisaties van het TOW willen wij met klem aandringen op voortvarende aanpak van het baggeren van de toegangsgeul naar Noordpolderzijlen een verbeterd lozingsbeleid.
We verwachten dan ook dat met ingang van het volgende zomerseizoen de terugkerende problemen van verondieping tot het verleden behoren.
 
Namens de organisaties verenigd in het TOW,
Hiswa Vereniging Regio Noord
Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen
Staatsbosbeheer
Wadgidsen Groep Noord Nederland
Wadloopcentrum Fryslân
Wadvaarders
 
 
 
Mw. J. du Bois-Minholts
Regiovertegenwoordiger Wadden
Watersportverbond