banner
Pagina in afdrukformaat
Het baggeren van Noordpolderzijl in 2009

In 2009 werd Noordpolderzijl uitgebaggerd.
Dat ging niet zonder slag of stoot, zie de verslagen hieronder.


Bron: Gemeente Eemsmond, 30 juni 2009

Haven Noordpolderzijl weer toegankelijk voor schepen dinsdag 30 juni 2009

De haven van Noordpolderzijl is weer open. Schippers en liefhebbers van de haven hebben langer dan gepland moeten wachten op de toegankelijkheid van de haven. Daarom heeft het college van Eemsmond besloten geen liggelden te heffen voor het vaarseizoen 2009.

Lammert Kwant meldt dat de prikken ook weer langs de geul zijn geplaatst.


Bron: www.iidesk.com, 15 en 16 juni 2009

Lees het bericht hier.
De haven van Noordpolderzijl is weer bereikbaar!
En de betonning ligt ook al weer goed, maar de prikken nog niet! Lees hier en hier.


Bron: Lammert Kwant, 4 juni 2009

Op 4 juni 2009 was er nog maar 32 meter te gaan.
De eerste (zeil)boot die Noordpolderzijl als thuishaven heeft kwam vanmiddag aanvaren en is er afgemeerd.
Volg het verslag van Lammert Kwant hier.


Bron: Lammert Kwant, 1 juni 2009

Nog maar 90 meter te gaan. Het baggeren van Noordpolderzijl wil maar niet opschieten.

Inmiddels bemoeit zelfs de minister er zich mee. Lees meer


Jan Paul, 6 mei 2009

Ik ben afgelopen zaterdag Noordpolderzijl binnengevaren. Illegaal naar bleek, want de haven zat nog dicht. Met enige moeite is het voor een schip met een diepgang van 50cm echter wel mogelijk om binnen te komen. Van de beheerder (waterschap) begreep ik dat het vermoedelijk nog tot eind mei zal duren voor de haven weer open gaat. Deze zou dan ook bij lager water toegankelijk zijn.


Hans Fix, 6 mei 2009

Gesproken met de baggeraars: Planning is dat het zo rond 20-25 mei klaar is. De hoeveelheid bagger die moet worden verpaatst is ongeveer het dubbele van wat verwacht was. Foutje bij het inmeten... Men is nu ongeveer bij de haveningang.
 


Lammert Kwant, 21 april 2009

Vanmiddag met wat deelnemers een wadtocht bij NPzijl gelopen en de positie van het zuigschip gemeten: het lag nu op 1450 m van het einde van de haven, dus deze afstand nog te gaan.

Vorderingen sinds 15 april 360 m. Dat is 60 m per dag. Ik weet niet of ze in het weekend ook gewerkt hebben, dan is de snelheid groter geweest.
Verwachte aankomstdatum nu dus, als ze elke dag doorwerken ca. 16 mei. Het extra slik in de haven niet meegerekend. 10 dagen opruimen, einde oefening rond 25 mei.

Er volgt nu een smal maar diep stuk van de geul. Als ze het verbreden blijft het ca. 60 m per dag. Alleen een beetje uitdiepen dan kan het sneller.

De transportbuis lag nu dicht bij de lange stroomgeleidingsdam en deels er overheen. En was aan deze dam vastgebonden, dan is het vrij goed verankerd.
 


Hans Fix, 15 april 2009

Rijkswaterstaat meldt dat de haven van Noordpolderzijl tot 29 april is gestremd. Dus koninginnedag kunnen we in het Zielhoes vieren! Maar hou de berichten in de gaten....
 


Els Knol-Licht, 4 april 2009

Meer illustratieve foto’s (van Rienk Dijkstra en Lammert Kwant) over de baggerpogingen in Noordpolderzijl zijn te zien op W@dgidsenWeb


Wadgids Lammert Kwant, 2 april 2009

Het ministerie van LNV heeft de baggervergunning voor de haven van Noordpolderzijl en de geul naar zee met onbepaalde tijd verlengd. Er kan nu ook in het broedseizoen worden doorgewerkt.
Op 2 april was er nog geen kuub gebaggerd. Start werkzaamheden 6 maart jl. Van de 3.5 km aan te leggen buis waardoor de bagger naar pontons op zee moet worden vervoerd ligt nu ca. 1 km op het wad. Deels gefrommeld, deels losgeslagen van de palen waaraan de buis was vastgebonden. Totaal te verwijderen 15.000 - 20.000 kuub slib. Als de buis eenmaal gereed is, is de verwachte snelheid ca. 500 kuub per dag. Ergo 30 dagen baggeren of langer.


Update 27 maart 2009

Het zit niet mee bij de baggerwerkzaamheden van Noordpolderzijl! Was het verkrijgen van de vergunning al een grote hobbel, het baggeren zelf blijkt nog veel lastiger. Door de harde wind zijn er buizen geknakt, en tegen de rijsdammetjes gewaaid, dit moet eerst hersteld worden. Uit een kort verslag van Willie Ammeraal van 't Zielhoes:

Waar we al bang voor waren is inmiddels feit geworden. Het baggeren wordt ook dit jaar niets. De voorbereidende werkzaamheden hebben veel tijd gekost, een deel van het buizenwerk is op drift geraakt, maar zelfs wanneer dat niet zou zijn gebeurd dan was 3 weken veel te kort. In de weekenden werd er niet eens gewerkt. Zie ook het Dagblad van het Noorden.

Navraag bij de gemeente Eemsmond geeft echter ook weer een klein beetje hoop! Woensdag 1 april is er overleg met LNV om te overleggen of de klus toch afgemaakt kan worden. Dat is tenminste het uitgangspunt en streven van de gemeente, en er lijkt ook wel begrip te zijn voor de situatie bij LNV, die zien de datum van 1 april tenminste niet zo hard aldus de gemeente. Er is nog ongeveer 14 dagen nodig om te baggeren.

Laatste nieuws: LNV heeft al toestemming gegeven om door te gaan met baggeren. Zie wederom het Dagblad van het Noorden


Update 10 maart 2009

Ja ze zijn begonnen met baggeren! Zie de foto's hieronder van Willie Ammeraal (Zielhoes)

Baggeren NPZ

Uitvergroting van het stukje links boven:


Harald Bouman, 2 maart 2009

Haven en vaargeul Noordpolderzijl in maart gebaggerd

Uiterlijk vrijdag 6 maart beginnen de baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Noordpolderzijl. Het baggeren moet op 1 april klaar zijn omdat het vogelbroedseizoen dan begint.

Om Noordpolderzijl op 1 april weer bereikbaar te hebben voor schepen, moet er zeven dagen per week gewerkt worden. Als eerste wordt de havenkom gebaggerd. Eemsmond heeft het baggerwerk uitbesteed aan de firma Joost Visser uit Nijehaske.
Wethouder Harrie Sienot: "Ik heb de schepen in Noordpolderzijl gemist het afgelopen jaar en ik ben dan ook blij dat het baggeren kan beginnen en de schepen straks weer aanleggen aan de kade."

Voorgeschiedenis
Tijdens de najaars- en winterstormen in 2007-2008 is de vaargeul van Noordpolderzijl dichtgeslibd. Scheepvaart op Noordpolderzijl was vanaf dat moment niet mogelijk.
De gemeente Eemsmond heeft eerst geprobeerd de toegang tot de haven te laten 'ploegen'. Dit mag alleen met vergunning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het voorbereiden en aanvragen van deze vergunning bleek veel tijd te gaan kosten. Ploegen voor het einde van het vaarseizoen was dan ook niet haalbaar. De gemeente besloot daarom de vaargeul en haven in het voorjaar van 2009 te baggeren. Eind november 2008 is hiervoor vergunning aangevraagd bij het ministerie van LNV. Het ministerie heeft deze week laten weten dat vergunning is verleend.

Extra info van de gemeente Eemsmond:

De haven en geul zullen worden uitgebaggerd tot -85cm NAP


Update 20-2-2009:
Op de vraag: Wat is op dit moment de status? Wordt maart 2009 nog gehaald? aan Harald Bouman raadslid gemeente Eemsmond:

Mede naar aanleiding van uw bericht heb ik navraag gedaan.
Het lijkt er op dat het inderdaad gaat lukken om het baggeren uiterlijk 31 maart af te ronden.
Dan zal er echter wel snel gestart moeten worden.


Bron: Watersportverbond
(red: Zou het dan toch eindelijk gebeuren?)

De gemeente Eemsmond heeft voorbereidingen opgestart om in maart 2009 de vaargeul en de havenkom te kunnen baggeren.

Het watersportverbond heeft in oktober 2008, in samenwerking met organisaties verenigt in Tow, de gemeente een brief gestuurd waarin ze hun zorgen over de bereikbaarheid van de haven van Noordpolderzijl uitspraken.

Naast het baggeren heeft de gemeente ook besloten om jaarlijks in februari de vaargeul te laten peilen zodat men vroegtijdig maatregelen kan nemen