banner
Pagina in afdrukformaat
Kosten baggeren haven Noordpolderzijl omlaag

Bron: www.noorderzijlvest.nl, januari 2011

De gemeente Eemsmond en het waterschap Noorderzijlvest willen de kosten voor het begaanbaar houden van de haven van Noordpolderzijl verlagen. De bagger uit de havenkom van Noordpolderzijl wordt weer opgeslagen in een klein depot naast de haven en niet meer vervoerd naar een verspreidingslocatie op zee. Door de havenkom jaarlijks te baggeren blijft de vaargeul naar verwachting ook langer op diepte. Vanaf medio april 2011 wordt op deze manier gewerkt.

Voordelen
Het opslaan van het slib in een depot in de haven heeft een aantal voordelen. Zo kan de gemeente de haven de komende jaren tegen lagere kosten uitbaggeren. Na ‘rijping’ is het slib bruikbaar voor het kwelderherstelplan. Ook kan het waterschap het slib gebruiken bij onderhoudswerken aan de zeedijk.

Op zoek
De hoge kosten van het uitbaggeren in 2009 zijn voor de gemeente en het waterschap aanleiding geweest om op zoek te gaan naar manieren om de kosten te verlagen. In 2009 moest het gebaggerde slib namelijk, conform de vergunningsvoorwaarden, worden afgevoerd naar een verspreidingslocatie op zee boven Lauwersoog. Gemeente en waterschap zijn met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overleg om de voorwaarden die gelden voor het baggeren van Noordpolderzijl aan te passen.

Afspraken herzien
Het waterschap Noorderzijlvest wil in ieder geval de komende vijf jaar de helft van de jaarlijkse kosten van het baggeren bijdragen. Sinds 1991 is in een overeenstemming vastgelegd dat de gemeente Eemsmond het onderhoud van de haven en vaargeul voor haar rekening neemt en dat het waterschap Noorderzijlvest de helft van de kosten betaalt. Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer binnen de dijk. Omdat de haven van Noordpolderzijl buiten de zeedijk ligt, wil het waterschap de afspraken van 1991 herzien.
In de komende jaren wordt hieraan nader invulling gegeven.

Zie ook het persbericht van Waterschap Noorderzijlvest en Gemeente Eemsmond van 5 januari 2011
© Waterschap Noorderzijlvest


Bron: de Weekkrant Goningen

NOORDPOLDERZIJL - De bagger uit de havenkom van Noordpolderzijl wordt in 2011 opgeslagen in een klein depot naast de haven en niet meer vervoerd naar een verspreidingslocatie op zee. De gemeente Eemsmond en het waterschap Noorderzijlvest willen op die manier de kosten voor het begaanbaar houden van de haven van Noordpolderzijl verlagen. Door de havenkom jaarlijks te baggeren blijft de vaargeul naar verwachting ook langer op diepte. Vanaf medio april 2011 wordt op deze manier gewerkt. Het opslaan van het slib in een depot in de haven heeft een aantal voordelen. Zo kan de gemeente de haven de komende jaren tegen lagere kosten uitbaggeren. Na ‘rijping’ is het slib bruikbaar voor het kwelderherstelplan. Ook kan het waterschap het slib gebruiken bij onderhoudswerken aan de zeedijk. In 2008 bleek dat haven en vaargeul zodanig waren dichtgeslibd dat het voor schepen niet mogelijk was de haven te bereiken. Om de haven weer toegankelijk te maken voor schepen, is zowel de haven als de vaargeul in 2009 gebaggerd. Met name door de strenge vergunningsvoorwaarden die door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waren gesteld bedroegen de uiteindelijke kosten 850.000 euro. Dit bedrag was ruim een keer zo veel als was geraamd. De hoge kosten van het uitbaggeren in 2009 zijn aanleiding geweest om op zoek te gaan naar manieren om de kosten te verlagen. Sinds 1991 is in een overeenstemming vastgelegd dat de gemeente Eemsmond het onderhoud van de haven en vaargeul voor rekening neemt en dat het waterschap Noorderzijlvest de helft van de kosten betaalt. Het waterschap wil de afspraken van 1991 herzien, maar betaalt in ieder geval nog vijf jaar de helft van de kosten.