MZIs (2 juni 2008)

Enige tijd geleden werden de Wadvaarders, het Watersportverbond en BBZ door LNV “bijgepraat” over de MZI’s. Tezelfder tijd leed LNV een gevoelige nederlaag toen de Raad van State de verlenging van de vergunning voor de traditionele mosselzaad visserij vernietigde. We weten nu dat die “bijpraatsessie” nauwelijks iets met de werkelijkheid van nu van doen had.
Daardoor in het nauw gekomen lijkt LNV nu versneld bezig met het uitgeven van vergunningen voor proefopstellingen. Geen enkele mededeling is daarover naar buiten gedaan en dat zet kwaad bloed. Erger is dat die proefopstellingen juist in het Oostelijke waddengebied terechtkomen, in het uittreksel van een rapport aan de 2e Kamer is de reden daarvoor te achterhalen.

Het bestuur probeert de zaken op de voet te volgen. Niet helder is bijvoorbeeld of en zo ja hoe er bezwaar gemaakt kan worden tegen die proefopstellingen. Vlak bij Lauwersoog liggen er plotseling zomaar twee, tussen Z 18 en de gele boei die het surfverbod markeert, iets oost van Z 18. Gezien het rapport zullen er nog wel wat bijkomen, deze zomer.
Na lezing van het rapport ontstaat het beeld dat de mosselsector samen met LNV mikt op MZI’s als bron voor mosselzaad ter vervanging van de traditionele winning op mosselpercelen. Helder wordt daarmee dat er dus MZI’s komen, linksom of rechtsom. Aan ons dus om samen met de overige belanghebbenden tegenspel te plegen, zodat het Wad begaanbaar blijft.

Het is moeilijk te begrijpen dat LNV daar niet meer ruchtbaarheid aan geeft. Draagvlak krijg je slechts door openheid.
Komende week zal het in het Toeristisch Overleg Waddenzee wel uitgebreid aan de orde komen.
Het bestuur houdt u van de ontwikkelingen op de hoogte.