banner
Pagina in afdrukformaat
MZI Lauwersoog verplaatst
De MZI bij Lauwersoog is weg, wordt verplaatst.
Hoe het zo gekomen is, een verhaal van voor en achter de schermen, 7 oktober 2008
 
Onze coöperatieve opstelling
 
Het schrapen van mosselzaad van de bodem van de Waddenzee wordt aan banden gelegd c.q. verboden. De mosselsector experimenteert met een andere vorm van zaad-invang. Daartoe zijn mosselzaad-invang-installaties ontworpen. Deze MZI’s zijn nadrukkelijk aanwezig op het Wad; en ter plaatse is een vrije doorvaart onmogelijk. Om experimenten met verantwoorde mosselkweek niet te frustreren verzet de vereniging Wadvaarders zich niet tegen deze ontwikkeling. Maar wij willen wel afspraken maken over de nadere invulling.
In februari van dit jaar heeft LNV-Noord met vertegenwoordigers van de recreatiesector het beleid ten aanzien van de MZI’s besproken. Wat wordt het totale areaal, op hoeveel plaatsen komen MZI’s, welke vorm is het beste, waar wel en waar niet te plaatsen. Wij vonden het een constructief overleg, waar goed naar de sector geluisterd werd.
 
MAAR: Confrontatie
 
Nog geen maand later ligt er ineens pal voor de haven van Lauwersoog een MZI; geen gezicht, hinderlijk en gevaarlijk. En in tegenspraak met alles wat we in februari besproken hebben. Wij waren op geen enkele manier hiervan op de hoogte gesteld. Als ik zeg dat wij ons lichtelijk verbaasd voelden, dan is dat een extreem eufemisme, verhullend taalgebruik. De Nederlandse taal is rijk aan woorden die beter uitdrukking geven onze gevoelens op dat moment; niet al die woorden staan in Van Dale.
Samen met alle recreatie-organisaties op het Wad doen wij meerdere pogingen om deze MZI verwijderd te krijgen. Wij zoeken de hele juridische rimram uit, zelfs de situatie rond een bouwvergunning. Ook uit andere sectoren komen heftige bezwaren tegen deze MZI. Maar we krijgen geen poot aan de grond. We geven dringende signalen af aan politieke partijen en aan de Kamercommissie voor LNV. Steeds herhalen wij: we zijn niet tegen een beperkt aantal MZI’s, maar wel tegen plaatsing pal voor de haven van Lauwersoog.
 
De kentering
 
Ruim een half jaar na ons “constructieve overleg” geeft LNV-Noord voor het eerst toe dat het een onjuist besluit is geweest om een MZI daar te plaatsen. En dan volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Een uitspraak van LNV-Noord in het Regionaal College Waddenzee, de conceptnotulen van die vergadering, een bespreking met een gedeputeerde die Wadden-zaken in portefeuille heeft, een bespreking met Kamerleden en vragen aan de minister. Er komen zelfs vragen om informatie vanuit de top van het ministerie van LNV te Den Haag aan onze sector. Bovendien blijkt dat men ook in een ander deel van Nederland (Zeeland) met vergelijkbare problematiek te maken heeft.
 
MZI Lauwersoog verplaatst
 
Op vrijdag 3 oktober wordt een vergadering gehouden te Lauwersoog, omdat de minister “overweegt de MZI Lauwersoog te verplaatsen”. En wat blijkt bij aankomst ter plekke:  
De MZI voor de haven van Lauwersoog is reeds weg. Hij wordt waarschijnlijk verplaatst naar een locatie verder oostwaarts, aan de zuidkant van de geul.
 
Epiloog
 
Natuurlijk zijn we opgelucht dat deze MZI weg is van die verkeerde locatie. Maar wat een energie heeft het gekost om een fout besluit ongedaan gemaakt te krijgen! Dat had allemaal niet nodig moeten wezen. Er is dus geen sprake van een groot vreugdevuur.
 
Bij het beleid voor de komende jaren zal onze sector, op last van de minister, opnieuw betrokken worden. Voor 2009 is dat overleg op 3 oktober jl. gestart. Er zijn slechts enkele nieuwe MZI’s gepland; voor zover wij nu kunnen zien komen die op acceptabele locaties.
De vergadering van 3 oktober heeft bewezen dat uiteenlopende sectoren van recreanten, vissers en garnalenvissers elkaar weten te vinden. Er komt een gezamenlijke vaartocht om de geplande situatie bij Lauwersoog nog eens op te nemen en van commentaar te voorzien. Zodra de locaties voor 2009 bekend zijn, zullen wij die op onze site vermelden.
Overigens ook goed om te weten, dat van de 65 miljoen kilo mosselzaad die de sector nodig schijnt te hebben slechts 15 mln kilo met MZI’s verworven kan worden.
 
Namens het bestuur,
Maarten Snel