banner
Pagina in afdrukformaat
Onderzoek naar mosselzaadvisserij bedenkelijk

Bron: Waddenvereniging april 2013

Afgelopen maandag heeft Imares een onderzoek (zie PRODUS - Project duurzame schelpdiercultuur en persbericht dd. 18 april 2013) gepubliceerd naar de gevolgen van mosselzaadvisserij op Waddennatuur. Het persbericht zegt dat er wel gevolgen zijn voor natuur, maar dat die maar van beperkte duur zijn. Interessant leesvoer voor ons natuurlijk.

De Waddenvereniging werd echter verrast door de manier waarop de conclusies vanuit de rapporten zijn vertaald in het persbericht. De onderliggende rapporten onderbouwen dit namelijk niet. Er is veel te selectief gekeken naar conclusies, positieve voor visserij springen er uit, negatieve zien we in het persbericht niet terug. Zo blijken wilde mosselbanken relatief rijker te zijn aan soorten en bodemleven dan kweekpercelen, zorgt bevissing voor een halvering van de biomassa van mosselbanken, en komen in de onbeviste proefgebieden meer vissen voor. Het niet bevissen van mosselbanken zorgt dus voor een verhoging van de natuurwaarden van de Waddenzee.

Gezien de zeer kleine steekproef, de lange hersteltijd van mosselbanken en de korte duur van dit onderzoek kunnen volgens de natuurorganisaties op grond van deze rapporten geen uitspraken worden gedaan dat er geen lange termijneffecten van deze mosselvisserij zijn. De Waddenvereniging vraagt momenteel betrokken wetenschappers of zij dat ook zo zien.