banner
Pagina in afdrukformaat
Locaties MZI

Op zoek naar een locatie voor MZI's

Bron: www.waddenzee.nl 14.04.09

Wadvissers knokken om visstekjes
Door: Leeuwarder Courant
 
LEEUWARDEN - Garnalenvissers en mosselvissers zitten elkaar in de haren over de beste visplekjes in de Waddenzee.
Het ministerie van landbouw, natuur en visserij probeert met alle partijen te bepalen waar mosselzaadvanginstallaties (mzi's) mogen komen. Die zoektocht valt niet mee. Geen van de meest geschikte plekken kan rekenen op groen licht van de garnalenvissers.
 
Minister Gerda Verburg sprak onlangs af met de mosselvissers dat zij in 2020 nergens meer in de Waddenzee met netten over de bodem mogen slepen. In plaats daarvan komen er mzi's, netten die in het water hangen. Garnalenvissers voelen zich overdonderd door de afspraken. Het ministerie ging de afgelopen maanden met garnalenvissers, Wadvaarders, schelpenwinners, de recreatiesector en archeologen om tafel, maar dat levert nog niet veel op.

Nieuwsbericht ministerie LNV, 09 april 2009
Het ministerie van LNV ontwikkelt beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. Alle belanghebbenden, zoals vissers, locale bestuurders, recreatiesector en natuurorganisaties worden met behulp van een open planproces betrokken bij het opstellen van dit beleid.
In januari en februari konden belanghebbenden tijdens bijeenkomsten met LNV voorstellen doen voor het beleid voor MZI's. Dit heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Bij voorbeeld over locaties waar MZI's veel hinder opleveren. Maar ook over locaties die juist wel geschikt zijn omdat er geen visserij plaatsvindt, of omdat er weinig recreatievaart is. Deze informatie is bijeen gebracht in de notitie 'MZI's: van zoekgebieden naar locaties'. Hierin worden alle zoekgebieden beoordeeld en zijn de wensen over locatiekeuzen beschreven.

Opschaling MZI's
De belanghebbenden hebben ook suggesties gedaan voor andere onderdelen van het beleid voor MZI's. Zij wezen er bijvoorbeeld op dat MZI's goed in het landschap ingepast moeten worden. Ook het behoud van archeologische waarden zoals scheepswrakken is benadrukt. Een andere suggestie van de belanghebbenden is het laten doen van onderzoek naar de economische gevolgen van MZI's voor de betrokken regio's.
Alle suggesties voor locaties worden momenteel tot voorstellen verwerkt. In mei 2009 worden deze voorstellen gepresenteerd aan alle belanghebbenden. Daarna zal het beleid worden vastgesteld, zodat het proces van vergunningverlening kan starten. De bedoeling is om de vergunningen eind 2009 te verlenen. De MZI's kunnen dan in het voorjaar van 2010 in het water.  

Bron: www.waddenzee.nl 9 april 2009
 

En tevens bij BAZ’s in Weekblad Schuttevaer 15-09 gezien dat er in Zoutkamperlaag een MZI is geplaatst:
MZI
Zoutkamperlaag; gewijzigde markering.
Ivm. een project tbv. mosselhangcultuur tijdelijk uitgelegd:
de noordardinale ton genaamd ZYE-NW in 53° 25,2476’ N-006° 09,9192’ E,
de noordcardinale ton genaamd Z-YE-NE in 53° 25,1172’ N-006° 10,6331’ E en
de noordcardinale kunststof sparboei Z-SMY in 53°25,0275’ N-006° 10,4550’ E.
Met dank aan Els Knol-Licht

Ook iets verderop in het Oord ligt er een:
I.v.m. een project t.b.v. mosselhangcultuur is de volgende betonning tijdelijk uitgelegd:
De noord-cardinale lichtboei O-ST-NW in positie 53° 24,9500' N - 006° 13,9170' E met lichtkarakter VQ.
De noord-cardinale lichtboei O-ST-NO in positie 53° 25,1370' N - 006° 14,4350' E met lichtkarakter VQ.
(E-mailber. RWS Noord-Nederland District Waddenzee, AWZ 2009-082)
 

Met deze moeilijke link: http://www.iidesk.com/water/index.php?pagesize=300&search[contents]=mosselhangcultuur&sort=title&view=past vindt u ook de vele andere MZI's