banner
Pagina in afdrukformaat
Uit de Leeuwarder Courant
Een rondedansje na tien jaar steggelen over het wad
Door: Leeuwarder Courant (Willem Altena)
 
DEN HELDER - Er was gisteren in Den Helder een heel groot papier voor nodig. Veertig handtekeningen werden er op gezet namens organisaties die het allemaal goed voor hebben met de Waddenzee.
Na tien jaar gesteggel riep de minister dat, als er eind 2007 geen Convenant Vaarrecreatie Waddenzee was gesloten, ze zelf onder meer het aantal jachthavenligplaatsen in dit natuurgevoelige gebied op 4600 zou bepalen. Zover heeft het niet hoeven komen. De veertig partijen zijn het net op tijd eens geworden dat een maximum stellen niet nodig is. Na de handtekeningensessie deden ze zelfs een dansje en vielen in elkaars armen. Maar dat moest, van twee ingehuurde toneelspelers. LNV-minister Gerda Verburg: "De gedachte achter deze overeenkomst is dat, als er maar genoeg aanlegplaatsen zijn, de verstoringgevoelige gebieden met zeehonden en broedende of foeragerende vogels door recreanten worden ontzien. Klinkt mooi, ook ik wil uitgaan van de goedheid van de mens. Toch zullen we adequaat toezicht en handhaving nodig hebben." ANWB-directeur Guido van Woerkom: "De recreant die per definitie de natuur schade berokkent. Volstrekt onjuist, onderzoeken elders tonen dat aan. De effectpeilingen op het wad de komende twee jaar zullen dezelfde uitkomsten hebben. Het gebied verdient meer toeristische aandacht. We brengen binnenkort een infokaart over 28 waddenparels uit. Ook willen we het wandelen langs de Friese en Groningse kust sterk gaan promoten." Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat: "Toerisme is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het waddengebied. Daar moet ruimte voor blijven. Het aantal scheepvaartbewegingen door de pleziervaart lag 25 jaar terug nog op 70.000. Nu is dat het dubbele. De verwachting is dat de groep varende recreanten de komende jaren alleen maar groter wordt. Daar moeten de havens dan wel op toegerust zijn." Directeur Chris Kalden van Staatsbosbeheer: "Hoe robuuster de natuur, hoe meer ruimte er is voor verantwoord optredende toeristen. Nou, de Waddenzee is heel robuust. De mensen hebben zulke gebieden nodig om tot rust te komen. Het denken over natuurgebruik begint te kantelen. Waarom te hoop lopen tegen de statusaanwijzing van het wad tot Werelderfgoed? Is juist goed, want bekend maakt bemind." Voorzitter Hugo Snoekc van het Watersportverbond stelt: "Het stellen van regels, wat mag waar wel en waar niet, is helemaal niet zo slecht. Het schept ook duidelijkheid. Verbetering en uitbreiding van de jachthavens op de Waddeneilanden juichen wij toe. Dat vermindert ook het aantal droogvallers die nu een overnachtingplaats buitengaats zoeken, nadat ze bij een volle haven moesten omkeren." Karel Helder van de Vereniging Wadvaarders: "Mee eens, al was het alleen maar om onze leden weer wat vaker in eenzaamheid op het wad te kunnen laten verkeren. Wij hechten juist aan het droogvallen, vooral aan de oostkant van de eilanden. Er zijn nu in totaal zestien droogvalplaatsen aangewezen, maar we willen wat meer. De eerste reacties daarop van LNV zijn niet eens ongunstig." Auke Wouda van de Waddenvereniging: "Overigens, een half jaartje terug zat het overleg over dit convenant nog flink vast. Natuur versus toeristisch medegebruik. De watersport wou het ?t liefst toch maar houden zoals het was. Veel vrij laten. Maar we zijn er uitgekomen. De recreatie krijgt haar deel, maar de natuur blijft nummer één."