Ondertekening Convenant
Bestuur Wadvaarders ondertekent het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee

Voorzitter Maarten Snel ondertekent namens de Wadvaarders het Convenant
 

Op 3 december heeft Maarten Snel namens het bestuur van de Vereniging Wadvaarders het convenant Vaarrecreatie mede ondertekend. Daarmee was hij niet de enige in het gezelschap dat speciaal voor deze reden bij elkaar kwam in Fort Kijkduin in Den Helder. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Provincie Noord-Holland die ook verantwoordelijk was voor het opstellen van het convenant. Een bont gezelschap van overheden: de 4 betrokken ministeries, de waddenprovincies, de waddengemeenten, daarnaast 7 natuurbeschermingsorganisaties en 10 belangen- en watersportorganisaties. Bij elkaar zo’n 50 partijen: Een waar monsterverbond. Men heeft elkaar gevonden op het ‘duurzaam ontwikkelen van de vaarrecreatie’. (zie ook Berichten 67)
 
 
 
Alle ondertekenaars bij elkaar: een monsterverbond
 

Voorzitter Maarten Snel bevond zich in hoogwaardig gezelschap: De ministers konden niet komen, maar werden wel vertegenwoordigd door de hoogste ambtenaren. Mevr. Huizinga (Verkeer en Waterstaat) was met een videoboodschap aanwezig. De grote spelers: LNV, SBB, ANWB en de provincies kregen spreektijd. Daar sprak een grote unanimiteit uit over koers en doelstellingen voor de komende 2 jaar. Een ambitieus programma gaat uitgevoerd worden. 
De belangenorganisaties mochten discussieren over de heikele punten onder het convenant. Maarten Snel, Wilfried Alblas (Natuurmonumenten) en Jook Nauta (vereniging Waddenhavens) waren het snel met elkaar eens. Dissonant geluid kwam van de vertegenwoordiger van de Waddenvereniging die het liefst had dat er geen platbodems meer op de Waddenzee zouden varen, konden ze ook niet in de verleiding komen om droog te vallen. Het klonk als een grap maar had een serieuze ondertoon. Een sussend geluid kwam van de directeur van LNV die verwachte dat ‘we er wel uit zouden komen met de artikel 20 gebieden’.
 
 
Panel discussie met van links naar rechts; Jook Nauta (waddenhavens), Maarten Snel (Wadvaarders) Wilfried Alblas (Natuurmonumenten) en Margriet Vromans (dagvoorzitter)
 

Maar de overall mening was dat het met een beetje geduld goed te doen zou moeten zijn: varen, recreëren en droogvallen in combinatie met natuurbeheer en natuurbescherming. Want er komt meer voorlichting; er komt een betere monitoring van de verstoring, er komen Wadwachten om de mensen weg te wijzen en vermanend op te treden en er komt regelgeving voor de handhaving. Zoals velen zeiden: een ambitieus uitvoeringsprogramma waar veel schouders onder gezet gaan worden.
De mooiste opmerking komt van Wilfried Alblas: ‘Nu nog zo’n Convenant met de Visserij en Defensie’, want daar zit de echte verstoring’. Meer gelijk kon hij niet krijgen.

Martin Berk