Monitoring Convenant Vaarrecreatie

 

Van het bestuur, 12 maart 2012

Beste Wadvaarders,

Zoals jullie weten hebben we op onze jaarvergadering o.a. de workshop “Monitoring op het Wad” gehouden. Michiel Firet, Programmamanager Wadden, Staatsbosbeheer, heeft toen deze workshop verzorgd. Hij presenteerde de website die nu voor gebruik gereed is en er prima uitziet. Er is ook een mogelijkheid gemaakt om een papieren formulier te gebruiken, dat later kan worden ingevoerd. Met deze hulpmiddelen wordt het waarnemen heel goed ondersteund en is het eenvoudig uit te voeren.

Het waarnemen is van groot belang voor het verdere ontwikkelen van beleid voor het Waddengebied. De laatste jaren is weer een aantal gebieden afgesloten of beperkt toegankelijk geworden. De verzamelde gegevens van de monitoring worden gebruikt voor het vinden van een goede balans tussen natuur en medegebruikers van het Wad. Niet meer afsluitingen van gebieden dan nodig zijn vormen hierbij het uitgangspunt.
Onze vereniging wil vrij en verantwoord varen op het Wad met de juiste balans tussen natuur en Wadgebruikers. Het bestuur van de Wadvaarders ondersteunt dan ook van harte deze monitoring en we vragen jullie hulp bij de uitvoering ervan.

Bij de monitoring gaat het om de vermelding van datgene wat je om je heen waarneemt, zoals het aantal schepen dat vaart, voor anker ligt of is drooggevallen, wadlopers, zeehonden, vogels en eventuele gebeurtenissen. Het gaat dus niet meer zoals voorheen om het melden van verstoringen, maar om wat je ziet rond laagwater. Het is mogelijk om de gegevens meteen in te voeren in de computer, maar je kunt ook een stapeltje formulieren meenemen aan boord en die na het weekend of na de vakantie invoeren.

Het waarnemingsgebied is het hele Wad, met een aantal voorkeursgebieden zoals
het Balgzand, de Vlakte van Kerken, de oostpunten van de eilanden, Engelsmansplaat, Simonszand, Rottumerplaat en Rottumeroog. We zitten niet meer vast aan bepaalde perioden, de waarnemingen kunnen het hele seizoen worden gedaan.

Het Watersportverbond en de Wadvaarders houden gezamenlijk twee informatiebijeenkomsten. Hier zal de manier van monitoren worden toegelicht en is het mogelijk vragen te stellen. In Harlingen vindt deze plaats op woensdag 28 maart en in Lauwersoog op 3 april, allebei om 20 uur.

Marjan Vroom, m.vroom.c apestaartje planet.nl heeft de coördinatie op zich genomen. Jullie worden van harte uitgenodigd je bij haar te melden!


Met een Wadvaardersgroet,

Kor Wijngaarden
Voorzitter

 

 

Van het bestuur, 25 juni 2011

Met betrokken partijen is er afgesproken om het Convenant Vaarrecreatie te monitoren. Staatsbosbeheer heeft de coördinatie hiervan voor haar rekening genomen en een webapplicatie ontwikkeld. Je kunt in de bijlagen alvast kennismaken met de inhoud. Om toegang te hebben tot de webapplicatie heb je
een account en wachtwoord nodig. Deze kan je bij mij aanvragen, kwk apestaartje kwijngaarden.nl

We kunnen nog wel een aantal waarnemers gebruiken, dus meld je aan!

Namens het bestuur,

Kor Wijngaarden

Handleiding Waarnemer

Waarneming groepen, Monitoring CVW, 1-4 

Waarneming soorten, Monitoring CVW, 2-4

Effecten, Monitoring CVW, 3-4

Keuzelijsten, Monitoring, 4-4