Internetfilms
Internetfilms

Onder de titel 'De Wadden, betere natuur van wereldformaat' hebben de samenwerkende natuurorganisataties in het Waddengebied zes korte internetfilms uitgebracht. De films laten zien hoe de belangrijkste elementen van een duurzaam en klimaatbestendig Wadden-ecosysteem er uit kunnen zien.

U kunt de filmpjes bekijken op www.staatsbosbeheer.nl via de link op de homepage in het nieuwsbericht Convenant Wadden ondertekend.