Nieuw informatiesysteem Texel

14-12-2009 

De passantenhaven van Texel start een pilot met een meld- en informatiesysteem. Met dit nieuwe systeem wordt informatie die nu al in de waddenhavens beschikbaar is aan elkaar gekoppeld waardoor een actueel inzicht ontstaat waar voor welk formaat vaartuig een ligplek beschikbaar is.

Texel krijgt voor het nieuwe systeem een projectsubsidie van ruim 12.000 euro. De pilot is een van de acties uit het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Dit convenant heeft tot doel de recreatievaart op de Waddenzee beheersbaar te maken om zo verstoring van de natuur te beperken.
Veel vaarrecreanten op de Waddenzee vinden het belangrijk en prettig om van tevoren te weten of er in de haven die zij willen bezoeken plaats voor hen is. De meeste telefoontjes en e-mails die passantenhavens ontvangen gaan hierover. Wanneer deze informatie tijdig beschikbaar is, kunnen overvolle havens, onveilige situaties en ankeren op ongewenste plaatsen worden voorkomen.
Het systeem zal ook in de havens van Vlieland en Terschelling worden toegepast. Daarna zal worden bekeken of dit ook in de andere waddenhavens wenselijk is.
Website: www.waddenhaventexel.nl.