banner
Pagina in afdrukformaat
Communicatieplan 2009

Communicatieplan Convenant Vaarrecreatie Waddenzee (PDF 400 kB)
 
RCW0002 Logo origineel.pdf
 
Verslag begeleidingsgroep communicatieplan 13 januari 2008
 
 
1 Opening
 
2 Aanpassingen communicatieplan.
In het plan moeten nog een paar kleine aanpassingen worden gedaan. De belangrijkste is het omdraaien van de twee paragrafen op pagina 21 en het verwijderen van de zin “ogen en oren van het communicatieplan”. Communicatie moet meer in de diepte dan in de breedte, bladen als libelle worden niet als effectief gezien. Het plaatsen van artikelen in vooral watersport gerelateerde bladen is effectiever. Met deze aanpassing is het plan akkoord en kan Groothaar het plan opleveren.
 
3 Vaststellen van het definitieve communicatieplan en Opdracht verlenen aan Groothaar + Orth om het communicatieplan uit te voeren.
Na het opleveren van het communicatieplan wordt aan Groothaar de opdracht verstrekt om het communicatieplan uit te voeren.
 
4 Aanleiding bespreken en de opdracht verlenen aan Groothaar + Orth voor het uitvoeren van de offerte voor de Hiswa 2009 .
De offerte voor de HISWA is ook akkoord. De stand op de HISWA krijgen we om niet aangeboden. Hiervoor leveren wij een tegenprestatie in de vorm van een directmail en het plaatsen van banners op de site van Ikpasophetwad. De e-mailadressen die we krijgen via de quiz worden ook aan de hiswa beschikbaargesteld. Deelnemers aan de quiz worden hierop gewezen.
 
Voor wat hulpmiddelen heeft Rijkswaterstaat misschien ideeën. Zij kunnen ook staken/steekbakens leveren voor de stand.
Als opties voor de gadgets kiest de werkgroep voor de stickers en de petten. De z-card, ballonnen en ansichtkaart zijn mogelijk.
 
5 Keuze maken uit een aantal ontwerpen voor het logo.
De werkgroep maakt de keuze uit logo 3. De vorm van het mensfiguurtje in combinatie met het waddengebied.
 
6 Bemensing van de stand op de Hiswa.
De wadvaarders plaatsen een oproep op de site en willen bekijken of 1 persoon per dag op de hiswa aanwezig wil zijn. De andere organisaties gaan kijken of zij mensen bereid kunnen vinden om een dag op de hiswa te staan. 
 
 
7 Omvormen van de begeleidingsgroep communicatie tot een klankbordgroep met mensen die mee willen helpen met de uitvoering/ communicatiespecialisten van partijen uit het convenant. Een overleg plannen voor de klankbordgroep.
 
De lijst voor de klankbordgroep is alsvolgt:
 
LNV, Afina de Noord
Interwad, Jelle Rijpma
Wadvaarders, Maarten Snel
Waddenvereniging, Ilse Schoemaker ????
SBB, ...........
BBZ, Pam Wennekers, vanaf april.
 
8 Namen van de rolmodellen aangeven aan het communicatiebureau.
De namen voor de rolmodellen worden doorgegeven aan Albert-Jan Zijlstra. In overleg met Groothaar worden zij benaderd.
 
 
9 Rondvraag en sluiting.