banner
Pagina in afdrukformaat
Een terugblik op de afsluiting van Oostpunt Terschelling
Opgetekend uit de mond van Freek Zwart en de bemanning van De Krukel
 
Over de afsluiting van de Oostpunt van Terschelling is in het najaar van 2007 en in de eerste maanden van 2008 veel te doen geweest. Het ministerie van LNV wilde de Boschplaat tijdens het broedseizoen afsluiten als artikel 20-gebied. LNV wilde ook de strook ten zuiden van die plaat afsluiten tot aan de geul die vroeger nog betond was, de Oosterom. Daarmee zou de mogelijkheid om droog te vallen onder de Boschplaat van Terschelling verdwijnen. Als reden werd genoemd dat er verstoring zou uitgaan van de droogvallende schepen en van de bemanningen die vanaf hun schip het afgesloten gebied zouden betreden. Een onderbouwing (b.v. met cijfers) werd verder niet gegeven.
Na moeizame en hardnekkige onderhandelingen werd een regeling afgesproken waarbij een (ruime) strook ten noorden van de voormalige geul Oosterom voor droogvallen beschikbaar zou blijven, in de orde van grootte van 200 a 300 meter. Zowel op de kaart als met de bebording ter plaatse zou dit worden gemarkeerd.
Los daarvan: het uiterste Oostpuntje van Terschelling, de Koffieboonenplaat, is van 15 maart tot 1 november afgesloten omdat dat een HoogwaterVluchtPlaats (HVP) is waar vogels en zeehonden een rustplaats hebben.
 
Na de zomervacantie blikt Freek Zwart van Staatsbosbeheer (SBB) terug op het afgelopen seizoen: “Over de gehele periode ben ik zeer tevreden. Er zijn op de Boschplaat van Terschelling vrijwel geen incidenten geweest met droogvallende schepen en hun bemanningen. Het ziet er naar uit dat de intensieve voorlichting van de afgelopen jaren effect sorteert. Er was wel een incident maar dat had met wadvaarderij niets te maken. Er kwam een snelvarend bootje oversteken vanaf Ameland en dit werd opgewacht door mensen met een fourwheeldrive, op het strand van Terschelling. Zij hadden het plan om aan te landen op de HVP aan de uiterste oostpunt (de Koffieboonenplaat) en dat kan natuurlijk niet. Maar met wadvaarderij heeft dat niet veel te maken. Daarover geen klagen.”
 
De waarnemingen van de bemanning van het LNV-schip De Krukel wijzen in exact dezelfde richting: “Ik heb het idee dat we hier goed bezig zijn en dat de recreanten zich van hun verantwoordelijkheid goed bewust zijn. Door de weersomstandigheden was er dit jaar wat minder vaart in dat gebied, maar we hebben geen klachten over de droogvallerij”, aldus de bemanning van De Krukel.