banner
Pagina in afdrukformaat
Populatie van de zeehond (1990-2014)

 

Jaartal Gewone zeehond Grijze zeehond Totaal
1990 560 90 650
1994 1230 220 1450
1997 2020 320 2340
2002 4465 940 5405
2003 2365 1050 3415
2006 4065 1768 5833
2010 5848 2036 7884
2014 7086 3364 10450

(Bron: Imares (WUR), in opdracht van RWS)

Sinds 2006 (dus ruim na de zeehond-epidemie) neemt het areaal aan afgesloten zeehondgebied nog steeds toe. De cijfers van RWS geven aan dat het gaat om een toename met 901 ha sinds 2006, dat is een toename van ongeveer 6,5 %.