banner
Pagina in afdrukformaat
Broedvogelkolonies op het Rif en de Engelsmanplaat

Bron: bemanning Krukel, 3 mei 2013

Sinds enkele dagen is er zowel op de oostzijde van de Engelsmanplaat (Hiezel) als op de Oostzijde van het Rif activiteit van Visdieven, Noordse stern en Dwergstern. De soorten tonen balts en vestiging gedrag en er zijn enkele nesten waargenomen.
Daarom heeft de bemanning van de Krukel in samenwerking met de vogelwachters Engelsmanplaat en een aantal vertegenwoordigers van de vereniging Wadvaarders, Watersportverbond en kajakkers, vogelbroedgebieden afgebakend op het Rif en de Oostzijde van Engelsmanplaat.
De locaties betreffen dezelfde als in 2012. Hieronder staat een overzicht van voorlopige aantallen, een tweetal kaarten en een opsomming van overwegingen. 

Engelsmanplaat:
- Visdief/Noordse stern 15 paar
- Dwergstern 3 paar

Het Rif:
- Visdief 3 paar
- Noordse stern 25 paar
- Dwergstern 20 paar
- strandplevier waarschijnlijk 1 paar.

De genoemde aantallen zijn voorlopige aantallen, er is namelijk nog steeds vestiging. Uiteindelijke broedresultaten zullen we u van op de hoogte houden.

Omdat alle soorten, beschermde inheemse diersoorten betreffen welke onder druk staan is de afweging gemaakt of en hoe beide gebieden afgesloten moesten worden.

De volgende punten hebben ons en Staatsbosbeheer doen besluiten om de gebieden tijdelijk af te sluiten door middel van bordjes in het veld.

  • Alle broedende aanwezige vogelsoorten staan onder druk dus behoeven enige beschermende maatregelen voor hun broedgebieden.
  • Dwergstern en strandplevier zijn rode lijst soorten en behoeven dus extra bescherming
  • Beide zandplaten worden gedurende het broedseizoen, tijdens laagwater veelvuldig bezocht door wandelaars
  • Beide zandplaten waren op dusdanige manieren te bebakenen zodat er goed gebruik kan blijven worden gemaakt van het gebied rondom de borden.


Broedgebied Engelsmanplaat

 
Broedgebied Rif

Beide zandplaten kunnen rond laagwater nog steeds betreden worden, echter de gebieden welke gemarkeerd worden door middel van bordjes mogen niet betreden worden. De borden zijn op dusdanige wijze geplaatst dat men rondom laagwater goed om beide platen heen kan lopen. Verzoek is, wanneer men in de buurt van de borden komt extra alert te zijn op eventueel buiten de bordjes broedende vogels en hier met zorg mee om te gaan. Daarnaast is het voor de dieren essentieel dat er rondom de broedlocaties zoveel mogelijk rust is