banner
Pagina in afdrukformaat
Boschplaat deels weer opengesteld
Lees hier de toelichting

Met ingang van maandag 21 juli wordt het grootste deel van de oostelijke Boschplaat, de Derde en Vierde duintjes, weer opengesteld voor bezoekers.

De omgeving van de Vijfde slenk( de Koppen van 28) en de Koffieboonplaat blijven nog afgesloten. Deze plaatsen zijn belangrijk voor duizenden rustende wadvogels en sterns en ook als rustplaats voor een groep zeehonden. Hier blijft wel een doorgang, die ter plaatse met borden wordt aangegeven open om ook daar van het wad naar het Noordzeestrand te kunnen wandelen.
Voor de Groede en Eerste en Tweede duintjes, waar ook nog veel jonge nog niet vliegvlugge jonge vogels voorkomen, blijft de vanouds geldende datum van 15 augustus van kracht.

Staatsbosbeheer streeft er naar de afgesloten periode zo kort mogelijk te houden, met 15 juli als richtdatum. Vorig jaar kon het gebied eerder opengesteld worden. Dit jaar was dat niet verantwoordt omdat er nog lepelaars, velduilen en kiekendieven broedden en de jongen nog niet konden vliegen.

Voor geïnteresseerde bezoekers heeft Staatsbosbeheer een aanbeveling om een bezoekje te brengen aan de vogelwachterhut op de Stuifdijk bij Paal 22. De vogelwachters vertellen graag alle wederwaardigheden over dit bijzondere gebied. Vanaf de fietsenstalling bij Paal 20 kan zo een interessante wandeling gemaakt worden langs de Stuidijk naar de bewakerspost en via het strand terug.

15 juli, Freek Zwart