Art.20 gebieden 2009

Besluit van de minister dd. 19 maart 2009

De gewijzigde gebieden voor 2009

De gewijzigde gebieden voor 2009 vergeleken met die voor 2008