banner
Pagina in afdrukformaat
Dossier Artikel 20 gebieden

Artikel 20 gebieden zijn de afgesloten gebieden op de Wadden. Gesloten voor een bepaalde periode of voor het hele jaar. Deze gebieden zijn aangegeven op de hydrografische kaarten.
De reden van afsluiting is natuurbehoud. De afsluiting is ten behoeve van voldoende rust en fourageer mogelijkheden voor vogels; voldoende rust voor de zeehonden, met name als er jongen zijn.

Belangen van de Wad-gebruikers
Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de belangen van andere Wad-gebruikers zoals de varende recreanten. En dat is onvoldoende gebeurd. Onze argumenten zijn in de discussie ingebracht maar, naar het schijnt, überhaupt niet meegenomen in de besluitvorming.

De Wadvaarders hebben beroep is aangetekend.
Daarom hebben de Wadvaarders beroep aangetekend tegen de vaststelling voor 2010. Helaas is dit beroep door de Raad van State afgewezen. Daarmee is de vaststelling voor 2010 definitief; en daarmee ook de vaststelling voor 2011.

Dossier
Op deze site vindt u een heel dossier over de Artikel 20 gebieden. Klik in het menu hier links voor de verschillende artikelen over dit onderwerp.